Naloge in poslanstvo

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je nevladna stanovska organizacija fizičnih in pravnih oseb v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, gozdarstvom in ribištvom.

Prednostne naloge zbornice:

  • pospeševanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in ribištva ter izboljšanje ekonomskih pogojev
  • zagotavljanje storitev strokovnih služb
  • sooblikovanje zakonodaje
  • izboljšanje socialnih pogojev življenja prebivalstva na podeželju
  • ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
  • promocija slovenskega kmetijstva doma in v tujini.

Poslanstvo zbornice

Njeno osrednjo poslanstvo je varovati in zastopati njihove interese, jim svetovati in pospeševati gospodarno in okolju prijazno kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.