Izrazit problem neustrezna denarna nadomestila

Izrazit problem neustrezna denarna nadomestila

Kmetijstvo in okolje, Strokovni odbori, Kmetijske podpore, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Izrazit problem neustrezna denarna nadomestila

Šesta seja komisije za VVO

V petek, 15. 2., se je na svoji 6. seji sestala Komisija za vodovarstvena območja (VVO). Namen sestanka je bil, da se dogovorijo glede vsebin in nastopa na sestanku z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je sledil sestanku komisije.

Uvodoma so se prisotni seznanili z rezultati sestanka z državnim sekretarjem na MOP dne 30. 1., kjer je bila ena od obravnavanih tem tudi problematika VVO. Na MOP-u so izkazali pripravljenost, da se o reševanju problematike VVO ponovno pogovorijo in najdejo nove rešitve. Dogovorjen je bil operativni sestanek s tistimi, ki na MOP-u delajo na tem področju, na katerem se natančneje opredeli probleme in morebitne rešitve, nato pa se bosta v nadaljnje reševanje vključila tudi državni sekretar in minister.

V nadaljevanju je predsednik komisije seznanil prisotne, da se glede Zakona o urejanju prostora in možnosti razlastitve, ki jo zakon uvaja, skupaj s pravno službo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije pripravlja ustavna presoja. Vsi člani so podprli takšen pristop. Podprli so tudi predlog sprememb Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS v delu, ki ureja evidence nepremičnin in vpis lastninske pravice.

Glede vsebin na sestanku z ministrico so se dogovorili, da izpostavijo zlasti problem neustreznih denarnih nadomestil. Za državo je najugodnejša rešitev, da kmetje obdelujejo površine na VVO I in dobijo za to ustrezne odškodnine, ki pokrijejo stroške in izpad dohodka. Stališče KGZS je zato jasno: denarno nadomestilo ne sme biti državna pomoč, ampak realna odškodnina, denar za to pa naj gre iz vodnega povračila.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki