FADN knjigovodstvo je koristno za mlade prevzemnike

FADN knjigovodstvo je koristno za mlade prevzemnike

FADN knjigovodstvo, Gospodarjenje  | 
FADN knjigovodstvo je koristno za mlade prevzemnike

Za mlade prevzemnike, ki ste uspešno kandidirali na javne razpise Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki so bili objavljeni na podlagi Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, je eden od obveznih mejnikov tudi vzpostavitev knjigovodstva, če tega ob oddaji vloge na javni razpis še niste imeli vzpostavljenega na svoje ime. 

Pri tem se lahko odločite za vodenje knjigovodstva v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi (evidentiranje dogodkov po priporočenem sedemmestnem kontnem načrtu) ali pa knjigovodstvo po metodologiji FADN. V vsakokratnem javnem razpisu je bilo določeno tudi, do konca katerega leta morate kot upravičenec, to je mladi prevzemnik, voditi knjigovodstvo.

Po metodologiji FADN je potrebno vsako leto izpolniti tri letna poročila (popisni list ob začetku in zaključku leta, seznam doma pridelanih proizvodov in živine) ter mesečno zagotoviti seznam doma pridelanih proizvodov, živine in delovne sile ter denarno poročilo (v enem letu skupno 24 mesečnih poročil). Poročila so lahko v tiskani obliki (predtiskani bloki), vendar le za kmetije, ki so FADN podatke zapisovale v bloke že pretekla leta, mnogo sodobnejša načina pa sta zapisovanje podatkov v MC Excelovi datoteki ali vnašanje podatkov direktno v spletno računalniško aplikacijo. Obrazci v MC Excelovi datoteki so dostopni tudi na spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije https://www.kgzs.si/gospodarjenje/fadn-knjigovodstvo.

Od vnosa je odvisen končni rezultat

Zelo pomembno je natančno in sprotno beleženje dogodkov, kajti od natančnosti vnosa podatkov je odvisna zanesljivost in uporabnost končnega rezultata obdelav podatkov. Kazalniki, ki se izračunajo v okviru obdelav, vam lahko koristijo pri tem, da analizirate obstoječe stanje (npr. vidite, kje nastajajo večji stroški in morda ugotovite, da bi jih lahko znižali, ugotovite, kako se spreminjajo cene in dejavnike, ki imajo vpliv na spremembo cen (sezona, obseg nakupa ali prodaje)), svoje poslovanje pa lahko primerjate s podobnimi kmetijami in vašim preteklim poslovanjem. Kvalitetni podatki FADN knjigovodstva so ključni tudi za sodelovanje v panožnih krožkih, ki so sodobna metoda dela v kmetijskem svetovanju in se bodo vedno pogosteje izvajali pri delu z mladimi kmeti. Za uporabnost podatkov nikakor ni dovolj, da nekajkrat oz. v najslabšem primeru enkrat letno zapišete nekaj »po spominu«. Iz lastnih izkušenj lahko zapišem, da velikokrat v nekem danem trenutku pomislim, da nečesa ne bom nikoli pozabila, za vsak slučaj pa to tudi zapišem in čez nekaj mesecev se samo čudim, kaj se je v preteklosti zgodilo in se ne bi niti slučajno spomnila, če ne bi bilo zapisano.

Po vnosu obdelava

Ni pa pomembno samo zapisovanje podatkov, ampak kot sem že prej omenila in kot je določeno tudi v uredbi, je potrebno podatke obdelati. Mladi prevzemniki morate v skladu z uredbo zagotoviti standardno obdelavo podatkov do 31. marca za preteklo leto, poskrbeti pa morate tudi za to, da so obdelani podatki poslani na ministrstvo in agencijo. Obdelavo podatkov si lahko naredite sami, če imate seveda ustrezen program (aplikacijo), lahko pa vam podatke obdelajo tudi računovodske pisarne, ki nudijo tovrstne storitve. Obdelave FADN podatkov opravljajo tudi računovodske pisarne na vseh kmetijsko gozdarskih zavodih, ki imajo dolgoletne izkušnje in zato te storitve opravljajo kvalitetno ter po konkurenčnih cenah.

Prav računovodske pisarne so tiste, ki večkrat opozarjajo na to, da so poročila s strani kmetij pomanjkljiva ter velikokrat oddana (in običajno narejena) zadnji hip, ko nam teče »voda v grlo«. Sledijo popravki, usklajevanje, navadno je prisotna slaba volja, končni izdelek pa še vedno ni tisto, kar bi lahko koristno uporabili tudi zase, za izboljšanje poslovanja, za razvoj…..

Sebi v prid 

Mladi prevzemniki, ki ste vešči novih orodij in imate pred seboj še dolgo poklicno pot v kmetijstvu, je pomembno, da se zavedate, kako zelo koristno je spremljanje in nadziranje gospodarjenja, ki lahko bistveno vpliva na to, kako uspešni ste pri svojem poslovanju. Dobronamerni nasvet je torej, da obveznost vodenja pogledate s pozitivne plati in jo spremenite sebi v prid in korist.

Nazaj

Prihajajoči dogodki