V Državni zbor predanih 2900 podpisov proti zverem v alpskem prostoru

V Državni zbor predanih 2900 podpisov proti zverem v alpskem prostoru

Delo organov KGZS, Drobnica, Živinoreja, Gozdarstvo in lovstvo  | 
V Državni zbor predanih 2900 podpisov proti zverem v alpskem prostoru

Predstavniki civilne pobude peticije za zmanjšanje števila zveri na območju občina Cerkno, Železniki, Gorenja vas, Poljane, Bohinj, Tolmin, Idrija, Škofja Loka in Žiri, so danes v Državni zbor prinesli 2900 podpisov peticije in jih izročili predsedniku odbora za infrastrukturo, okolje in prostor Edvardu Pauliču.

 

Ključne besede: zveri, interventni zakon

 

S podpisom peticije opozarjajo, da mora imeti lokalna skupnost odločujoč vpliv na kvoto odvzema velikih zveri in se brez soglasja lokalnih skupnosti volk in medved ne smeta širiti v alpski prostor. Glede na številčno dobro poseljenost alpskega prostora, to ni primeren habitat za velike zveri.

Podpisniki peticije menijo, da ima prisotnost velikih zveri lahko škodljive posledice na obdelanost strmih in gorskih območij, ki so že brez obremenitve z velikimi zvermi v postopku zaraščanja.

Zahtevajo, da se ministrstvo za okolje in prostor zave vrste posrednih negativnih posledic, ki niso le ekonomske, temveč zaradi opuščanja pašništva v alpskem prostoru tudi socialne ter okoljsko škodljive.

Opozarjajo na možne negativne posledice obstoja in razvoja turizma ter rekreativnih aktivnosti, ki so pomembna gospodarska panoga. Dodajajo še, da je problem treba rešiti dokler je še rešljiv. Treba se je zavedati, da je proces opuščanja kmetijstva nepovraten.  

Poleg sprejema interventnega zakona zahtevajo, da se za volkove, ki so izgubil strah pred človekom in zahajajo v bližino naselij, lahko izda takojšnja ustna odločba za nujen odvzem iz narave.

S tem so dodatno podkrepili skupne zahteve za zmanjšanje števila zveri, ki jih je podala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije ter ostale kmetijske organizacije in civilne pobude. O interventnem zakonu z omejeno veljavnostjo o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave tako danes razpravljajo člani Državnega zbora RS.

Nazaj

Prihajajoči dogodki