Terminski načrt predstavitev letnih lovsko upravljavskih načrtov

Terminski načrt predstavitev letnih lovsko upravljavskih načrtov

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Udeležite se razgrnitev in dajte pripombe na gospodarjenje z divjadjo!

Udeležite se razgrnitev in dajte pripombe na gospodarjenje z divjadjo!

Zavod za gozdove Slovenije je posredoval  terminski načrt javnih predstavitev letnih lovsko upravljavskih načrtov za posamezna območja.

Ključne besede: lov, divjad, škode

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije poziva vse, ki vas ta problematika zadeva, da se udeležite predstavitev v čim večjem številu in na njih podate konkretne pripombe na višino predlaganega odstrela ali druge ukrepe.

V kolikor boste podali konkretne pripombe na načrt, se mora do njih opredeliti Svet Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije in jih po lastni presoji tudi upoštevati pri določitvi predloga načrta. Edino na ta način je možno vplivati na spremembe načrtov in posledično na način upravljanja z divjadjo.

Na velikem delu Slovenije divjad predstavlja velik problem pri kmetovanju, pa tudi pri gospodarjenju z gozdovi (objedenost mladja, lupljenje debel). Žal pa se lastniki premalo vključujemo v proces načrtovanja. Ravno na javni predstavitvi načrta je možnost podati pripombe in vplivati na način upravljanja.

Zato še enkrat poziv, da se javnih predstavitev udeležite v čim večjem številu. Osnutki načrtov za posamezna območja bodo objavljeni na spletni strani ZGS en teden pred javno predstavitvijo.

 

Območna enota

LUO

Javna predstavitev

Tolmin

Zahodno visoko kraško

Triglavsko   

26. 3. 2019

25. 3. 2019

Kranj, Bled

Gorenjsko

22. 3. 2019

Ljubljana

Zasavsko

21. 3. 2019

Postojna

Notranjsko

27. 3. 2019

Kočevje

Kočevsko-Belokranjsko

22. 3. 2019

Novo mesto

Novomeško

21. 3. 2019

Brežice

Posavsko

25. 3. 2019

Celje

Savinjsko-Kozjansko

21. 3. 2019

Nazarje

Kamniško-Savinjsko

20. 3. 2019

Slovenj Gradec

Pohorsko

29. 3. 2019

Maribor

Slovensko goriško

Ptujsko Ormoško

28. 3. 2019

28. 3. 2019

Murska Sobota

Pomursko

28. 3. 2019

Sežana

Primorsko

29. 3. 2019

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!