KGZS podpira spremembe

KGZS podpira spremembe

Kmetijstvo in okolje, Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Zemljišča in gradnje  | 
Člani Sveta KGZS na 11. redni seji o nekaterih zakonskih spremembah

Člani Sveta KGZS na 11. redni seji o nekaterih zakonskih spremembah

Svet KGZS obravnaval pomembne spremembe v kmetijski zakonodaji in jih večinoma podprl, zavrnil pa predlog sprememb in dopolnitev zakona o ohranjanju narave

Člani Sveta KGZS so na 11. redni seji obravnavali resolucijo Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021 in jo večinoma podprli, saj je ekonomski položaj slovenskega kmetijstva tako slab, da je treba nekaj spremeniti. Predlagana resolucija vsebuje kar nekaj dobrih rešitev, seveda pa je v široki razpravi na območnih enotah in strokovnih odborih bilo predlaganih kar nekaj popravkov, ki jih je svet na današnji seji tudi potrdil. Tako so člani sveta očitali predlaganemu dokumentu presplošnost in da je v svojih predlogih premalo natančen. V njem namreč ni opredeljeno, kako naj se zapisano tudi uresniči, predvsem pa manjkajo mehanizmi, ki bodo spremljali rezultate resolucije. KGZS tudi pogreša prednostne usmeritve resolucije in kdo je odgovoren za njeno izvedbo. Zato KGZS predlaga posebno poglavje, v katerem se dodajo prednostni cilji resolucije, uvedejo kazalniki za merjenje uspešnosti in določijo odgovorne za izvedbo resolucije. Hkrati so zahtevali, da vlada ob sprejemu resolucije tudi zagotovi dovolj sredstev za njeno uresničitev.

Svet KGZS prav tako podpira predlog vlade, da sistematično uredi kmetijsko zemljiško politiko in pozdravlja smelost ter celovitost predloga. Večina predloga je za kmetijstvo sprejemljivo, so pa še nekatere možnosti izboljšav.

Člani Sveta so pozvali vlado k bolj aktivni zemljiški politiki sklada, zato predlagajo, da se mora spremeniti sestava  Sveta Sklada, v katerem mora biti zastopanih vsaj 40% predstavnikov uporabnikov. Prav tako je treba omogočiti, da se s pospešeno zakupnino zakupnikom skladovih zemljišč dolgoročno omogoči odkup državnih zemljišč v zakupu.

Svet KGZS se je seznanil tudi s predlaganimi spremembami Zakona o ohranjanju narave (ZON) in predlog v celoti zavrnil, saj predlagane spremembe z več določbami omejujejo izvajanje kmetijske in gozdarske dejavnosti in ne dajejo ustreznih rešitev.

Hkrati so tudi zahtevali, da se javna razprava na osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave podaljša ter s tem zagotovi uskladitev besedila predloga s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!