Ali je tehnologija pravi način za izboljšanje kmetovanja?

Ali je tehnologija pravi način za izboljšanje kmetovanja?

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
Ali je tehnologija pravi način za izboljšanje kmetovanja?

Evropska komisija (GD AGRI),  skupaj z evropskim kmetijskim združenjem Copa-Cogeco, Evropskim združenjem kmetijskih strojev CEMA, Skupnim raziskovalnim središčem ES, Eurostatom in Evropsko agencijo za okolje  v teh dneh izvaja posebno Anketo o uporabi sodobnih tehnologij v kmetijstvu.

Anketa je namenjena kmetom v vseh 28 državah članicah Evropske unije, tako uporabnikom tehnologij preciznega kmetovanja (TPK) kot tudi tistim, ki jih ne uporabljajo, da bi na njeni podlagi pridobili celovito sliko seznanjenosti s TPK, njihovega uvajanja in uporabe.

Izvaja se vzporedno s podobnimi anketami, na katere odgovarjajo družbe iz sektorja mehanizacije in javni organi. Anketa je organizirana v sodelovanju z evropskim združenjem kmetov Copa-Cogeca, evropsko mrežo nacionalnih združenj proizvajalcev kmetijskih strojev CEMA, službami Evropske komisije iz GD AGRI, Skupnega raziskovalnega središča in Eurostata ter Evropsko agencijo za okolje.

Precizno kmetovanje je integriran sistem kmetovanja, temelječ na informacijah in proizvodnji, katerega namen je povečati učinkovitost, produktivnost in dobičkonosnost proizvodnje celotnega kmetijskega gospodarstva, obenem pa zmanjšati nenačrtovane vplive na okolje.

Na kmetijskem trgu, na katerem se bruto marža in dobičkonosnost pogosto vse bolj krčita, bi lahko uporaba (TPK) prispevala k večji gospodarski, okoljski in socialni uspešnosti kmetijskega gospodarstva.

TPK lahko na primer vključujejo uporabo informacijske tehnologije, podatkov satelitskega določanja položaja, daljinskega zaznavanja in proksimalnega zbiranja podatkov. Eden od sestavnih delov TPK je  upravljanje pridelka na določenem območju, pri katerem se izboljšajo odločitve o uporabi virov in agronomskih praksah, da bi bolje ustrezale zahtevam tal in kmetijskih rastlin, saj se te na obdelovalnih površinah razlikujejo.

Nekaj konkretnih primerov koristi TPK:

  • višji dohodki kmetov,
  • optimizirana učinkovitost proizvodnje,
  • manjše emisije v okolje,
  • boljša prilagojenost neugodnim vremenskim pojavom in odpornost nanje,
  • boljša delovna učinkovitost,
  • manj utrujajoče delovne razmere.

Anketo lahko izpolnite TUKAJ.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki