Razpis za izbor Inovativnega mladega kmeta/kmetice

Razpis za izbor Inovativnega mladega kmeta/kmetice

Trženje in promocija  | 
Finalisti IMK leta 2017

Finalisti IMK leta 2017

Podaljšan rok za prijave na razpis do 19. julija 2019.

Izbor IMK organizirata Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM). Z namenom spodbujanja in širjenja inovativnosti, ki jih predstavijo mladi s kmetij, je izbor še posebej dobrodošla predstavitev, ki vzbuja veliko zanimanja med širšo javnostjo.

Na izbor se lahko prijavite vsi, ki živite in delate na kmetiji ter še niste dopolnili 40 let. Vaša inovativna ideja mora pomembno prispevati k ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva, ribištva ter se odlikovati po vsaj enem od kazalcev:

  • - ideja prinaša novosti, pomembne za nadaljnji razvoj,
  • - ideja prinaša izvirne pristope k delu,
  • - ideja prispeva k pozitivnim ekonomskim učinkom na kmetiji.

Komisija podeli priznanje izbranemu kandidatu, ki bo prejel najvišje število točk. Posebno priznanje se bo podelilo tudi kandidatu, ki bo prejel največ glasov po spletnem glasovanju na Facebook profilu Zveze slovenske podeželske mladine.

Prijave se oddajo po pošti na naslov Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana, osebno v tajništvo KGZS ali po elektronski pošti na naslov kgzs@kgzs.si. Na kuverti naj bo pripis »IMK 2019«. Prijave morajo biti na omenjenem naslovu do 19. julija 2019.

Prijavni obrazec je na voljo na enotah Javne službe kmetijskega svetovanja pri posameznih kmetijsko-gozdarskih zavodih Slovenije, na spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (www.kgzs.si) in na Zvezi slovenske podeželske mladine (info@zspm.si).

Dodatne informacijo so na voljo na:

POVABILO ZA PRIJAVO NA RAZPIS

PRIJAVNICA ZA IMK

Nazaj

Prihajajoči dogodki