Nova gradiva z usposabljanj KOPOP in EK

Nova gradiva z usposabljanj KOPOP in EK

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Med novimi gradivi so tudi vsebine z ekološkega čebelarjenja.

Med novimi gradivi so tudi vsebine z ekološkega čebelarjenja.

V Knjižnici na spletni strani programa razvoja podeželja je od 9. aprila objavljenih 11 gradiv iz rednih usposabljanj za kmetijsko-okoljsko podnebna plačila (KOPOP), 7 gradiv iz osnovnih usposabljanj za ekološko kmetovanje (EK) ter 11 gradiv iz nadaljevalnih usposabljanj EK.

Ključne besede: KOPOP, ekološko kmetovanje

Vsebine novih gradiv so s področja travništva, ekološkega čebelarjenja, poljedelstva, zaščite pred naravnimi nesrečami, reje živali, trženja, semenarstva, namakanja, javnega naročanja, varstva voda, sadjarstva, konjereje, reje drobnice, prašičereje, govedoreje, vinogradništva, oljkarstva, hmeljarstva in vrtnarstva.

Gradiva so na voljo TUKAJ

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Prikaz in predavanja - kombinirane setve različnih vrst rastlin in novi tipi pridelave silaž kot krmne baze za prežvekovalce,

08. 04. 2024 ob 09:00

Gostilni Urška, Plitvica 10A, 9253 Apače

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.