Na Vladi o OP-jih, šolski shemi, gozdarstvu in SiDG

Na Vladi o OP-jih, šolski shemi, gozdarstvu in SiDG

 | 
Pri šolski shemi bo z uvedbo elektronskega podpisa poenostavljeno poslovanje šol.

Pri šolski shemi bo z uvedbo elektronskega podpisa poenostavljeno poslovanje šol.

Odločitve s 40. redne seje Vlade RS s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ključne besede: vlada, organizacije proizvajalcev, šolska shema, SiDG

Vlada RS je na včerajšnji seji obravnavala in sprejela več točk z delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, med drugim:

  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014–2020

V Uredbi so jasneje opredeljeni način izračuna vrednosti tržne proizvodnje, uvajajo se poenostavitve pri vlaganju vloge in doda se nova sektorja in sicer sektor grozdje za vino ter krompir. Cilj je povečati povezanost in tržno usmerjenost v kmetijskem ter gozdarskem sektorju prek organizirane prodaje in skupnega nastopa na trgu.

 

  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju šolske sheme

Uredba spreminja in dopolnjuje že veljavno uredbo. Z uvedbo elektronskega podpisa bo poenostavila postopek vlaganja prijavnega obrazca in zahtevkov šol, kar bo vplivalo na zmanjšanje administrativnih bremen. Dodaja se določba o  preverjanju razumnosti stroškov, s čimer bo izboljšana kakovost administrativnega pregleda zahtevkov šol.

  • Izhodišča za pogajanja za sklenitev Kolektivne pogodbe za gozdarsko dejavnost

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je aprila letos prejelo s strani Sindikata državnih organov Slovenije predlog Kolektivne pogodbe za gozdarsko dejavnost, zato je Vlada sprejela Izhodišča za pogajanja za sklenitev Kolektivne pogodbe.

  • Stališče do Predloga sklepa Sveta o podpisu sporazuma z ZDA o dodelitvi deleža tarifne kvote

Tarifna kvota se nanaša na uvoz govejega mesa v Evropsko unijo.

  • Skupščina družbe SiDG

Vlada RS se je seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe Slovenski državni gozdovi.

  • Odpoklic članov, odstop člana in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe SiDG

Vlada RS je odločila, da se pred potekom mandata odpokličejo naslednji člani nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.: Andreja Košir, Ernest Miheljak, mag. Valerija Štiblar in Andrej Janša.

  • Odlok o ustanovitvi Sveta za kmetijstvo in podeželje

Ker je sedanjemu Svetu potekel mandat, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  pripravilo odlok o ustanovitvi novega.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki