Druga seja komisije za akvakulturo

Druga seja komisije za akvakulturo

JSKS, Ostale rejne živali, Predelava živil živalskega izvora, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
Ribogojci pričakujejo, da v nobenem primeru ne bodo mogli priti v prekršek zaradi jemanja vode za potrebe gojenja vodnih organizmov v času ekstremnih razmer.

Ribogojci pričakujejo, da v nobenem primeru ne bodo mogli priti v prekršek zaradi jemanja vode za potrebe gojenja vodnih organizmov v času ekstremnih razmer.

Prejšnji teden je potekala druga seja komisije za akvakulturo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Izpostavili so problem Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o »ekološko sprejemljivih pretokih«  t. i. Qes. S strani Direkcije za vode so pojasnili, da je predlog, ki je bil v javni obravnavi v letu 2016, dobil negativno mnenje pristojnih institucij, zato Uredba ni stopila v veljavo.

Ključne besede: akvakultura, sprememba zakonodaje

Zadevo bodo ponovno dali v javno obravnavo, takrat bo KGZS lahko podala pripombe. Komisija pričakuje, da bo obveščena, ko bo Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o Qes ponovno v javni obravnavi, da bo lahko pravočasno podala pripombe in da Uredbo pripravijo tako, da ribogojci v nobenem primeru ne bodo mogli priti v prekršek zaradi jemanja vode za potrebe gojenja vodnih organizmov v času ekstremnih razmer.

Komisija je obravnavala vprašanje statusa ribogojcev. Komisija ugotavlja, da ribogojci nimajo statusa kmeta. V primeru dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo ribogojci zato pridobiti en ha primerljivih kmetijskih površin, kar je težko, če nimajo lastnih kmetijskih površin.

Sprejeli so sklep, da se pri naslednji spremembi Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji iz Uredbe črta pogoj za en ha primerljivih kmetijskih površin, črta se tudi količinska omejitev gojenja in predelave sladkovodnih organizmov, ostane le pogoj, da mora pri predelavi biti vsaj 50 % lastne surovine.

Dogovorili so se še, da Komisija pripravi izhodišča za novo programsko obdobje 2021 – 2027 in aktivno sodeluje pri pripravi strategije razvoja akvakulture v Sloveniji. Komisija bo v kratkem sklicala odbor, na katerega bo povabila predstavnike MKGP in jim pojasnili svoja izhodišča za pripravo ESPR 2021-2027.

Glede Izbrane kakovosti za ribje izdelke pa bo KGZS preverila možnosti za vključitev ribjih izdelkov v shemo Izbrana kakovost Slovenije in v sodelovanju s komisijo pripravila predlog in pogoje za vključitev ribjih izdelkov v shemo Izbrana kakovost Slovenije.

Na koncu je KGZS ponudila še možnost udeležbe ribogojcem na dogodkih Podeželje v mestu v letu 2019.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!