Ustanovljen Svet za ženske na podeželju

Ustanovljen Svet za ženske na podeželju

JSKS, Zaposlitev in sociala  | 
Pravice žensk na podeželju so bile predolgo zapostavljena tema.

Pravice žensk na podeželju so bile predolgo zapostavljena tema.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je bila včeraj soustanoviteljica sveta za ženske na podeželju, ki ga bo vodila Vlasta Nussdorfer. Ustanovitev je pomemben korak k priznavanju položaja žensk na vseh področjih kmetijstva in izjemnega pomena pri zagotavljanju pravic žensk na podeželju.

Ključne besede: kmečke ženske, socialne pravice

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je včeraj potekala ustanovna seja Sveta za ženske na podeželju. Člani sveta so soglasno za predsednico izvolili Vlasto Nussdorfer, nekdanjo varuhinjo človekovih pravic, za podpredsednico pa je bila izvoljena Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije.

Na prvi seji Sveta za ženske na podeželje, ki je simbolično potekala dan pred 8. marcem, mednarodnim dnevom žena, so imenovali štirinajst članov sveta in sekretarko ter določili naloge sveta.

Predsednica sveta Vlasta Nussdorfer je povedala: »Pravice žensk na podeželju so bile predolgo zapostavljena tema. Gre za ranljivo skupino, ki nosi veliko breme dela na kmetijah, hkrati pa so nemalokrat pozabljene, odrinjene, odmaknjene. Vesela sem, da je ministrica k sodelovanju povabila izredno kompetentne ljudi, predstavnice podeželja, stroke in države, pa tudi mlade, na katerih sloni prihodnost razvoja podeželja.«

Tudi podpredsednica Irena Ule je izrazila veliko zadovoljstvo nad ustanovitvijo sveta. »Moja velika želja je bila, da se o težavah, s katerimi se srečujemo ženske na podeželju, lahko pogovarjamo tudi na vladni ravni in prepričana sem, da bomo te pomembne teme od zdaj naprej lažje naslavljali. Poskrbeti moramo za naše podeželje, na ljudi, ki tam živimo. Naša zveza veliko dela na osveščanju žensk, skrbijo pa nas ženske, ki se ne vključujejo v naše aktivnosti. Druga naša skrb pa je staranje prebivalstva, zato moramo tudi sistemsko poskrbeti za generacije žensk, ki prihajajo za nami.«

Člani sveta so na svoji prvi seji opredelili najpomembnejše naloge Sveta za ženske na podeželju, med katere spadajo spremljanje položaja žensk na podeželju in podajanje predlogov za izboljšanje njihovega položaja. Člani sveta morajo podajati tudi strokovna mnenja k ukrepom kmetijske in drugih politik, ki vplivajo na položaj žensk na podeželju, prispevati k ozaveščanju o posebnem položaju žensk na podeželju in informiranju te problematike širši javnosti ter spodbujati organizirano delovanje in medgeneracijsko sodelovanje žensk na podeželju. Člani sveta so se dogovorili za prve aktivnosti in naloge za leto 2019, in sicer so med najpomembnejšimi pregled zakonodaje, ki ureja socialne pravice, in priprava predlogov morebitnih sprememb, informiranje žensk o pravicah na delovnem in socialnem področju ter organizacija okrogle mize, kjer bodo s svojimi prispevki sodelovali predstavniki MKGP in MDDSZ. 

Svet za ženske na podeželju je posvetovalni organ ministrice, ki oblikuje mnenja o pomembnejših odločitvah na področju zagotavljanja pravic žensk na podeželju. Sestavljajo ga: Vlasta Nussdorfer, Irena Ule (predsednica Zveze kmetic Slovenije), dr. Majda Černič Istenič (Znanstvenoraziskovalni center, SAZU), Nežka Režek (Zveza kmetic Slovenije), Jožica Gričnik (Zveza kmetic Slovenije), Rok Damijan (ZSPM),  Slavica Gašparič (ZSPM), Doris Letina (ZSPM), Cveto Zupančič (KGZS), Andreja Krt Stopar (KGZS), Tilen Božič (državni sekretar MDDSZ), Natalija Kovač Jereb (državna sekretarka MF), mag. Tanja Strniša (državna sekretarka MKGP), Hermina Oberstar (MKGP).

Svet v okviru svojih nalog spremlja položaj žensk na podeželju in daje predloge za izboljšanje njihovega položaja, daje strokovna mnenja k ukrepom kmetijske in drugih politik, ki vplivajo na položaj žensk na podeželju, prispeva k ozaveščanju o posebnem položaju žensk na podeželju in informiranju te problematike širši javnosti ter spodbuja organizirano delovanje in medgeneracijsko sodelovanje žensk na podeželju.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!