RAZPISA: Pomoč ob škodi na kmetiji in ob smrti ali invalidnosti

RAZPISA: Pomoč ob škodi na kmetiji in ob smrti ali invalidnosti

Zaposlitev in sociala, Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
Finančna pomoč  je namenjena blažitvi poslabšanja ekonomskega položaja kmetije, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka.

Finančna pomoč je namenjena blažitvi poslabšanja ekonomskega položaja kmetije, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa.

Ključne besede: razpis, požar, strela, smrt, invalidnost

Prvi razpis se nanaša na finančno pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2019 (okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev do 15.000 evrov)

Drugi razpis se nanaša na finančno pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019 (okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 100.000 evrov).

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletni strani MKGP.

Več informacij o javnem razpisu lahko zainteresirani dobijo po njegovi objavi v Uradnem listu RS:

- na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/)

- na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/)

- na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92 od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.00 ure in v petek od 8.00 do 14.00 ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Prikaz in predavanja - kombinirane setve različnih vrst rastlin in novi tipi pridelave silaž kot krmne baze za prežvekovalce,

08. 04. 2024 ob 09:00

Gostilni Urška, Plitvica 10A, 9253 Apače

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.