RAZPIS: za ribištvo na voljo 2,4 milijona evrov

RAZPIS: za ribištvo na voljo 2,4 milijona evrov

Kmetijstvo in okolje, Ostale rejne živali, Kmetijske podpore, Živinoreja, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Razpis je namenjen naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja.

Razpis je namenjen naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo četrti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja. Javni razpis je namenjen naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja, višina nepovratnih sredstev za ta razpis pa znaša 2,4 milijona evrov.

Ključne besede: razpisi, akvakultura

Predmet podpore javnega razpisa iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 je izvajanje naložb v obstoječa ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja:  

  • ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovarjanja in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov,
  • za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi,
  • povečanje energetske učinkovitosti,
  • prispevanje k varstvu okolja,
  • izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev,
  • naložbe v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti.  


Višina podpore in upravičenci

Najnižji znesek podpore znaša 5.000 evrov na posamezno vlogo, najvišji znesek pa 2,4 milijona evrov. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega ukrepa pridobi največ 2.400.000 evrov podpore.

Upravičenci so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča. Javni razpis določa tudi pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter sankcije za neizpolnjevanje obveznosti. 


Več informacij na povezavi

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki