34. tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

34. tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

Kmetijstvo in okolje, JSKS  | 
34. tradicionalni posvet Javne službe kmetijskega svetovanja

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS) bo 25. in 26. novembra v Laškem s pričetkom ob 9. uri.

Poudarki bodo na skupni kmetijski politiki, lastni pridelavi hrane, pomenu svetovanja, inovacijah za razvoj kmetijstva in vlogi svetovanja pri tem, prenosu znanja ter vključevanju ostalih politik države, ki lahko pripomorejo k razvoju kmetijstva in podeželja.

Ključne besede: JSKS, posvet, skupna kmetijska politika

Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja

Vsebine posveta bodo povezane s aktualnimi vsebinami, ki jih naslavlja dokument »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021«. Potekala bodo predavanja na to temo, sledile bodo delavnice, kjer bodo svetovalci, kmetje, raziskovalci in sodelavci ministrstev oblikovati podlage za delo iz vsebin:

  • o neizkoriščenem potencialu dopolnilnih dejavnosti in kaj svetovalci naredijo za njihov razvoj,
  • kako lahko kmetijski svetovalec ob danih pogojih dela kakovostno izpolnjuje potrebe kmetov,
  • o graditvi močnejših povezav med mladimi prevzemniki in njihovimi svetovalci,
  • o svetovanju za nove poslovne priložnosti in spodbujanju podjetnosti na kmetijah,
  • o razvoju digitalizacije slovenskega kmetijstva in JSKS.

Drugi dan posveta bo  namenjen izmenjavi izkušenj pri Evropskem partnerstvu za inovacije (EIP), predstavitev slovenskih projektov Evropskega partnerstva za inovacije iz ukrepa M16 Sodelovanje in seznanitev javnosti z aktivnostmi na teh in tudi ostalih projektih (pilotni projekti, projekti Obzorja 2020, Interreg projekti, projekti EIP-AGRI fokusnih in tematskih skupin).

PROGRAM

PRIJAVA

pomoč pri prijavi na tel (01) 513 66 77

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!