Prijava

PRIJAVA NA 38. POSVET JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Posvet Javne službe kmetijskega svetovanja in dogodek Evropskega partnerstva za inovacije – EIP

 Organizirata: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 PRIJAVE

PRIJAVE SO MOŽNE DO 17. 11. 2023

Za pomoč pri izpolnjevanju prijave lahko pokličete na telefonsko številko 070 401 120.

_______________________________________________________________ 

Dogodek se lahko fotografira in snema. Z udeležbo soglašate, da se vas sme fotografirati ali posneti in posnetek objaviti na spletnih straneh, v drugih tiskovinah ali družabnih omrežjih. Namen je dokumentiranje aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih.