Nevarnost samovžiga pri senu in ukrepi za preprečevanje

Nevarnost samovžiga pri senu in ukrepi za preprečevanje

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Prireja mleka, Govedoreja, Drobnica, Ostale rejne živali, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Živinoreja  | 
Nevarnost samovžiga pri senu in ukrepi za preprečevanje

Košnja travinja in spravilo krme v letošnjem letu je bilo zelo oteženo, saj je čas prve košnje zaradi neugodnih vremenskih razmer zelo zamujal.

Ključne besede: samovžig, pridelava krme, skladiščenje

Na večini površin se je tako zgodilo, da je ob času spravila pod prvo košnjo že rastla druga košnja in to mešanico smo posušili in skladiščili.

Več o tem v prilogi

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!