Poziv rejcem glede uveljavljanja višje sile v ukrepu dobrobit živali zaradi nevarnosti velikih zveri

Poziv rejcem glede uveljavljanja višje sile v ukrepu dobrobit živali zaradi nevarnosti velikih zveri

JSKS, Govedoreja, Drobnica, Živinoreja  | 
Poziv rejcem glede uveljavljanja višje sile v ukrepu dobrobit živali zaradi nevarnosti velikih zveri

Pozivamo rejce, ki so vložili zahtevke za ukrep dobrobit živali za operaciji DŽ-drobnica ali DŽ-govedo in se zaradi pogostih napadov volka in medveda v njihovem okolju ne upajo spustiti živali na pašo, da to s predpisanim obrazcem sporočijo na ARSKTRP.  

Ključne besede: Ukrep dobrobit živali

Zaradi vse pogostejših napadov velikih zveri na pašne živali, je na ogroženih območjih oteženo ali onemogočeno izvajanje paše v okviru ukrepa dobrobit živali. Rejci, vključeni v ukrep, zaradi bojazni pred napadom volka ali medveda, svoje živali umikajo s paše. S tem prekinejo oziroma ne izpolnijo obveznosti ukrepa glede neprekinjenega obdobja paše.

Se tak primer uveljavlja kot višja sila?

Glede na uredbo se višja sila lahko upošteva v primerih, ko je do napada in neposredne škode že prišlo. Prav tako se tudi potencialna nevarnost napada velikih zveri lahko uveljavlja kot višja sila v primeru, ko se zgodi napad velikih zveri v okolišu črede ali tropa, ki je vključen v ukrep, in ne pride do neposrednega napada na to čredo. V takem primeru lahko rejec zaradi potencialne nevarnosti napada velikih zveri svojo čredo zavaruje na način, da živali umakne v hlev oziroma jih sploh ne spusti na pašo.

Vsak primer višje sile pa je treba sporočiti na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja!

Ob prijavi višje sile ni mogoče v celoti pridobiti izplačila za zahtevan ukrep, obračuna se le sorazmerni delež. To pomeni, da lahko upravičenec prejme le sorazmerni del plačila za tisti del obveznosti, ki jo je izpolnil do pojava višje sile. V primeru, da obveznost sploh ni bila izvedena, vlagatelj ne bo dobil plačila, ne bo pa prišlo do izračuna sankcij.

Več o tem v dopisu MKGP tukaj.

Obrazec »Sporočanje višje sile ali izjemne okoliščine« in navodila za izpolnjevanje obrazca so dostopna na spletni strani ARSKTRP tukaj. 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!