Kar precej izzivov za pridelovalce sladkorne pese

Kar precej izzivov za pridelovalce sladkorne pese

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Poljedelstvo  | 
Pridelovalce skrbi visok strošek prevoza, saj poteka predelava na Hrvaškem, zato bodo nadaljevali z aktivnostmi, da se predelava ponovno vzpostavi v Sloveniji.

Pridelovalce skrbi visok strošek prevoza, saj poteka predelava na Hrvaškem, zato bodo nadaljevali z aktivnostmi, da se predelava ponovno vzpostavi v Sloveniji.

Člani Komisije za sladkorno peso so na 5. seji razpravljali o stanju na področju pridelave sladkorne pese in na trgu sladkorja ter o nekaterih aktualnih problemih, ki jih je potrebno rešiti v tem letu.

V letu 2018 je bila vsebnost sladkorja zaradi jesenske suše nekoliko nižja, pridelek v povprečju pa večji. V regiji je Slovenija vodilna po pridelku in količini pridelanega sladkorja: Slovenija 9,3 t/ha, Avstrija 9,1 t/ha, Hrvaška 7,5 t/ha.

Pridelovalce skrbi visok strošek prevoza, saj poteka predelava na Hrvaškem, zato bodo nadaljevali z aktivnostmi, da se predelava ponovno vzpostavi v Sloveniji. Skrbi jih tudi padec cen sladkorja. Ukinitve kvot so privedle do povečanja površin in posledično do padca cen v letu 2018.

V EU se pridela še vedno 18 milj ton sladkorja, kar pomeni presežek sladkorja in velik pritisk na ceno. V decembru 2018 so se zato v Bruslju sestali ministri in obravnavali krizo v sektorju sladkorja. Ker je sektor v težavah, je večina držav uvedla posebno premijo za sladkorno peso. Tudi slovenski pridelovalci bodo ministrici predlagali uvedbo podpore za pridelavo sladkorne pese.

Setev sladkorne pese se bo letos pričela po 20. marcu, površine bodo približno enake kot lani. Pridelovalci ugotavljajo, da bo potrebno izpopolniti še tehnologijo pridelave in izboljšati varstvo pred škodljivimi organizmi.

Že jeseni 2018 so pripravili seznam FFS, ki bi jih bilo potrebno registrirati za sladkorno peso in se na to temo tudi sestali z UVHVVR ter se dogovorili o možnostih in poteku registracij. V letošnjem letu bo potrebno poskrbeti predvsem za registracijo Duett Ultra in Betanal maxxPro, v naslednjem letu pa računajo na možnost uporabe sredstva Conviso, ki ga že preizkuša Bayer v sodelovanju s FKBV v Mariboru.

V nadaljevanju so izpostavili nujnost, da se sladkorna pesa vključi v prihodnjo strategijo kmetijstva in potrebo po svetovalcu za sladkorno peso.

Ob koncu seje je predsednik komisije prisotne seznanil s težavami glede priznanja OP za sladkorno peso. Vlogo so sicer oddali, vendar je na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano še niso potrdili, zato imajo na MKGP že napovedan sestanek, na katerem bodo poskusili razrešiti nejasnosti glede tega. (DM)

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki