Več sredstev za prestrukturiranje zadrug

Več sredstev za prestrukturiranje zadrug

Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
Več sredstev za prestrukturiranje zadrug

Sklad za regionalni razvoj (Ribniški sklad) je pripravil predlog sprememb Poslovnega in finančnega načrta za leti 2018 in 2019, kjer se v okviru programa podjetništva uvaja nov podprogram prestrukturiranje kmetijskih zadrug.

V ta namen Sklad povečuje sredstva iz načrtovanih 4,000.000 EUR na 7,000.000 EUR. Skupaj pa se je obseg spodbud za leto 2019 povečal iz načrtovanih 28,000.000 EUR na 31,000.000 EUR.
Sprememba je tudi pri programu občin, ki je usmerjen k spodbujanju projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, kjer se je razširil obseg upravičenih stroškov. Dodana je nova kategorija stroškov, ki se nanašajo na zunanje izvajalce.

RAZPISI Sklada za kmetijstvo

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!