Opozorilo zaradi požara v Podskrajniku

Opozorilo zaradi požara v Podskrajniku

Zbornica svetuje, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Živinoreja  | 
Opozorilo zaradi požara v Podskrajniku

Zaradi požara v tovarni in skladišču izolacijskega materiala Fragmat tim v Podskrajniku velja posebna pozornost pri paši

 

Zaradi požara v tovarni in skladišču izolacijskega materiala Fragmat tim v Podskrajniku, ki je bil 13. junija, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin kmetovalcem svetuje, da do pridobitve rezultatov analiz, na onesnaženem območju:

  • krave molznice in drobnico, namenjeno za proizvodnjo mleka, ne pasejo oziroma se jih ne krmi s krmo pridobljeno  s pašnikov, ki je bila pokošena po požaru (od vključno 14. junija naprej);
  • da se krave molznice in drobnico, namenjeno za proizvodnjo mleka, krmi s krmo, pridobljeno pred nastankom požara oziroma pridobljeno zunaj območja dima;
  • s košnjo trave počakajo do pridobitve rezultatov analiziranih vzorcev trave.

Rezultati analiz se pričakujejo v drugi polovici naslednjega tedna. UVHVVR bo o rezultatih takoj obvestila javnost.

Na sliki je označeno območje dima.

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!