Upravni odbor potrdil uspešno delo zbornice

Upravni odbor potrdil uspešno delo zbornice

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost  | 
Upravni odbor potrdil uspešno delo zbornice

Na 17. seji upravnega odbora KGZS o delu v 2018 in aktualnih temah 

V ponedeljek, 18. marca,  so se na 17. redni seji zbrali člani upravnega odbora (UO) Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki so imeli na dnevnem redu kar nekaj pomembnih točk. Tako so med drugim obravnavali in na koncu tudi soglasno potrdili poročila o delu KGZS, vseh zavodov in območnih enot za leto 2018 ter jih predlagali svetu KGZS v sprejem.

Sicer pa so se člani UO seznanili z izhodišči Resolucije o prihodnosti slovenskega kmetijstva, ki jih je predstavil državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek. Resolucija, ki bo podlaga za strateške dokumente, uredbe in ukrepe, bo najprej predstavljena na Svetu za kmetijstvu, nato dana v javno razpravo in kasneje sprejeta v državnem zboru.

Sicer pa resolucija daje osnovni poudarek celotnemu podeželju in prilagoditvi podnebnim spremembam. Pri tem zasleduje štiri osnovne cilje, in sicer naj bi zagotovila pogoje za konkurenčno pridelavo in predelavo hrane, trajnostno upravljanje z naravnimi viri, dvig kakovosti in ravni življenja na podeželju ter razvoj in prenos znanja.

Nazaj

Prihajajoči dogodki