Svet KGZS o programu dela za 2020 in aktualnih temah

Svet KGZS o programu dela za 2020 in aktualnih temah

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost  | 
Svet KGZS o programu dela za 2020 in aktualnih temah

Delo zbornice za leto 2020 bodo krojile Skupna kmetijska politika in volitve v organe KGZS

Danes so se na zadnji letošnji seji, trinajsti po vrsti, zbrali člani Sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), ki so imeli na dnevnem redu kar nekaj pomembnih točk. Tako so med drugim obravnavali in na koncu tudi potrdili Program dela in finančni načrt Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2020.

Člani sveta KGZS so se seznanili in sprejeli tudi programe dela ter finančne načrte kmetijsko-gozdarskih zavodov, Zavoda za certifikacijo gozdov, Inštituta za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu ter trinajstih območnih enot KGZS.

Vsebinska razprava o Skupni kmetijski politiki v programskem obdobju 2021 do 2027 bo dodobra zaznamovala tudi vsebino dela KGZS v prihajajočem letu. Prav tako se bo v prvem delu leta prenovil strateški dokument razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja, ki bo osnova za prioritetne ukrepe prihodnje politike.

V pripravi za potrditev in sprejem bo nekaj temeljnih zakonov, med drugim tudi zakon o kmetijstvu, ki prinaša kar nekaj ključnih sprememb. V načrtu vlade je sprejetje zakonov povezanih z zemljiško politiko, pripravljeni so med drugim tudi zakon o divjadi in lovstvu, zakon o gozdovih, zakon o varstvu okolja in zakon o ohranjanju narave. Pri vseh bo zbornica aktivno sodelovala pri iskanju ustreznih rešitev za slovensko kmetijstvo.

Poleg tega bo KGZS skrbela tudi za izvajanje splošnih nalog, kot so odzivnost na aktualno problematiko, zagotavljanje celovitih in kakovostnih storitev  v okviru izvajanja nalog javnih služb in drugih storitev, ki se izvajajo v okviru zborničnega sistema, zato bo leto 2020 za zbornico zelo pestro. Med drugim bodo v prvi polovici leta izvedene tudi volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Nazaj

Prihajajoči dogodki