Rok za oddajo poročil se bliža

Rok za oddajo poročil se bliža

Zbornica svetuje, FADN knjigovodstvo  | 
Rok za oddajo poročil se bliža

Vzorčne kmetije FADN morate oddati poročila za leto 2018 najkasneje do 28. februarja

Skrajni rok za oddajo vseh 27 poročil (obrazcev) za leto 2018 za kmetije, ki ste se odločile, da vodite knjigovodstvo po metodologiji FADN in sodelujete v reprezentativnem vzorcu, je 28. februar 2019. V vzorec ste bile povabljene s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ste za sodelovanje podpisale pogodbo, v kateri je navedeno, da morate vsa poročila oddati najkasneje do navedenega roka. Obrazci vključujejo popisna lista, ki se pripravita ob začetku in zaključku leta in ju izpolnite skupaj s svojim svetovalcem, mesečna poročila, ki zajemajo denarna poročila in poročila o pridelkih, živini in delovni sili ter seznam za gibanje pridelkov in živine.

Poročila pošljete po e-pošti ali navadni pošti na računovodsko pisarno Kranj, če se vaša kmetija nahaja na območju kmetijsko gozdarskih zavodov Celje, Ljubljana, Kranj, Nova Gorica ali Novo mesto,  ali na računovodsko pisarno Ptuj, če se kmetija nahaja na območju kmetijsko gozdarskih zavodov Maribor, Murska Sobota ali Ptuj. Kar nekaj vzorčnih kmetij pa vnašate podatke direktno v aplikacijo FADN Evidenca.

Kmetije se prostovoljno odločite za vstop v reprezentativni vzorec, prav tako tudi za način beleženja podatkov (obrazci, MC Excel datoteka ali neposreden vnos v računalniško aplikacijo). Za sodelovanje v vzorcu ste nagrajeni; poleg rezultatov obdelav, ki vam lahko pomagajo pri analizi vašega poslovanja in pripravi načrtov za poslovanje v prihodnjem obdobju, vzorčne kmetije prejmete tudi denarno nagrado ali pa uporabite obdelave kot obliko poročila, če ste prejeli investicijska sredstva iz Programa razvoja podeželja in ste dolžni poročati o napredku vaše kmetije.

Nazaj

Prihajajoči dogodki