Gradiva iz obveznih usposabljanj za ukrep Dobrobit živali - prašičereja

Gradiva iz obveznih usposabljanj za ukrep Dobrobit živali - prašičereja

Kmetijstvo in okolje, Prašičereja, Kmetijske podpore, Izobraževanje  | 
Gradiva iz obveznih usposabljanj za ukrep Dobrobit živali - prašičereja

V letu 2019 so bila s strani Biotehniške fakultete izvedena obvezna usposabljanja za ukrep Dobrobit živali - področje prašičereje.

Ključne besede: prašičereja, dobrobit živali

Namen ukrepa DŽ je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali, ki presegajo zahteve ravnanja, navedene v predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost, in običajno rejsko prakso, opredeljeno za te zahteve v točki 8.2.12.3.1.10. PRP 2014–2020.

Na voljo so naslednja gradiva:

Nazaj

Prihajajoči dogodki