Zveri imajo prednost pred ljudmi

Zveri imajo prednost pred ljudmi

Sporočila za javnost, Stališča in pripombe, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Število medvedov bo naraslo

Število medvedov bo naraslo

Odločitev Upravnega sodišča o delni ugoditvi tožbe Alpe Adria Green  je negativno presenetila KGZS. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo odločitev sodišča sicer spoštovala, vendar se z njegovo odločitvijo ne strinja.

Ključne besede: medved,zveri

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) bo odločitev sodišča spoštovala, vendar se z njegovo odločitvijo ne strinja. Na KGZS so proti takšnemu vpletanju sodnega sistema v reševanje strokovnih vprašanj, ki privede, tako kot v primeru volka in medveda, do blokade upravljanja. Še posebej ta odločitev preseneča v tem primeru, ko je bila vsa stroka enotna, da je v Sloveniji v danih razmerah možno samo takšno upravljanje, ki vključuje tudi načrtovan in kontroliran odvzem. Kljub temu njihovo mnenje ni bilo upoštevano. Slovenija ni divjina, temveč kulturna krajina, zato si država ne more privoščiti, da bi razvoj populacij volka in medveda prepustili naravnemu razvoju.

Še nikoli do sedaj si na delovni skupini za upravljanje s zvermi, ki je bila imenovana na Ministrstvu za okolje in prostor, nismo bili tako enotni glede števila odvzema medveda. Še celo Zavod RS za varstvo narave ni imel večjih pomislekov glede načrtovanega odvzema. Z višino odvzema smo se strinjali tako deležniki s strani stroke kot deležniki drugih interesnih skupin, tudi deležniki s strani kmetijstva.

Začudeni smo, da sodišče ni upoštevalo mnenja (kot so sami uporabili termin) »prizadete interesne skupine«, saj prizadete interesne skupine niso samo rejci živine, temveč  vsi prebivalci podeželja. Medved ogroža varnost in življenja ljudi, saj se tudi v Sloveniji zgodita eden do dva napada na človeka vsako leto. Z neupravljanjem, katere posledica bo zagotovo povečanje populacije in širjenje na območja, kjer medveda do sedaj še ni, se bo zagotovo povečalo tveganje za porast števila neljubih situacij, vključujoč tudi nevarnosti za napade na človeka.

Odločitev je sicer prišla v času, ko se praktično izteka lovna doba za medveda (konec aprila). Ne glede na to, kakšno odločitev bi sprejelo Upravno sodišče, bo zaradi nezmožnosti upravljanja z medvedom v času lovne dobe to pustilo nepopravljive posledice za ljudi na območjih pojavljanja medveda. Vsekakor pa bo ta odločitev vplivala na nadaljnji potek načrtovanja upravljanja. Z drugimi besedami, število medvedov, ki jih bo treba odstraniti iz narave, bo v prihodnje le še večje.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!