Agencija je vzpostavila novo aplikacijo za poročanje za ukrepe PRP 2014-2020

Agencija je vzpostavila novo aplikacijo za poročanje za ukrepe PRP 2014-2020

Ekološko kmetijstvo, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
AKTRP je za poročanje razvila aplikacijo »Razvoj podeželja - poročila«

AKTRP je za poročanje razvila aplikacijo »Razvoj podeželja - poročila«

Zavezanci morajo poročila oddati do 15. aprila

Ključne besede: ukrepi PRP, elektronsko poročanje

Prejemniki sredstev za ukrepe PRP 2014-2020 morajo poročila o izpolnjevanju obveznosti za l. 2018 oddati do 15. aprila 2019. Poročanje  bo letos potekalo izključno v elektronski obliki, in sicer preko nove aplikacije »Razvoj podeželja – poročila«.
Letos so zavezanci za poročanje le prejemniki sredstev za tri podukrepe za katere je bilo zadnje izplačilo izvedeno v letu 2017:

  • 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva,
  • 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov
  • 8.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.

Trenutno je v novi aplikaciji že možna oddaja poročil za podukrep 4.2 in podukrep 8.6, vnos poročil za podukrep 4.1 pa bo predvidoma možen od konca naslednjega tedna naprej.

Podrobneje

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle