Agencija je vzpostavila novo aplikacijo za poročanje za ukrepe PRP 2014-2020

Agencija je vzpostavila novo aplikacijo za poročanje za ukrepe PRP 2014-2020

Ekološko kmetijstvo, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
AKTRP je za poročanje razvila aplikacijo »Razvoj podeželja - poročila«

AKTRP je za poročanje razvila aplikacijo »Razvoj podeželja - poročila«

Zavezanci morajo poročila oddati do 15. aprila

Ključne besede: ukrepi PRP, elektronsko poročanje

Prejemniki sredstev za ukrepe PRP 2014-2020 morajo poročila o izpolnjevanju obveznosti za l. 2018 oddati do 15. aprila 2019. Poročanje  bo letos potekalo izključno v elektronski obliki, in sicer preko nove aplikacije »Razvoj podeželja – poročila«.
Letos so zavezanci za poročanje le prejemniki sredstev za tri podukrepe za katere je bilo zadnje izplačilo izvedeno v letu 2017:

  • 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva,
  • 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov
  • 8.6 - Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov.

Trenutno je v novi aplikaciji že možna oddaja poročil za podukrep 4.2 in podukrep 8.6, vnos poročil za podukrep 4.1 pa bo predvidoma možen od konca naslednjega tedna naprej.

Podrobneje

Nazaj

Prihajajoči dogodki