Spremembe pri plačilu za shemo "plačilo za mlade kmete"

Spremembe pri plačilu za shemo "plačilo za mlade kmete"

Sporočila za javnost, Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
Spremembe pri plačilu za shemo "plačilo za mlade kmete"

Skladno z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah za neposredna plačila (UL RS št. 10/19) je prišlo do določenih sprememb pri plačilu za shemo "plačilo za mlade kmete".

Vlagatelj, ki želi v subvencijskem letu 2019 prejeti plačilo za mlade kmete v okviru neposrednih plačil 1. stebra ali pa prejeti plačilne pravice za mlade kmete iz nacionalne rezerve, mora biti v obdobju 2014-2019 prvič vpisan kot nosilec kmetije v RKG in hkrati izvajati učinkovit in dolgoročen nadzor nad kmetijo. Slednje pomeni, da je nosilec odgovoren za izvajanje kmetijske dejavnosti na kmetiji in sprejema odločitve, povezane z upravljanjem, vodenjem kmetije in ima za kmetijske površine, ki so vpisane v RKG, pravico do uporabe kot lastnik/zakupnik ali ima za uporabo kmetijskih zemljišč soglasje lastnika zemljišč. Vlagatelj mora tudi neprekinjeno biti nosilec kmetije do najmanj 30. maja 2020.

Odgovornost za izvajanje kmetijske dejavnosti na kmetiji in sprejemanje odločitev, povezanih z upravljanjem oziroma vodenjem kmetije, vlagatelj dokazuje z "Izjavo o odgovornosti in upravljanju kmetije", ki jo priloži zbirni vlogi ob oddaji zbirne vloge. Priloge ni treba prilagati vlagateljem, ki so prejeli odločbo o pravici do sredstev za mladega prevzemnika v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 in tistim, ki vodijo knjigovodstvo za davčne namene.

Podrobnejše informacije o plačilu za mlade kmete v letu 2019 najdete tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki