6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Upravičenci, ki so jim bila odobrena sredstva na podlagi vloge na javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij (Uradni list RS, št. 56/17), morajo najpozneje v devetih mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev začeti z izvajanjem poslovnega načrta.

Ključne besede: javni razpis, majhne kmetije, poslovni načrt

Javni razpis v 1. točki poglavja 6. »Obveznosti upravičenca« določa, da morajo upravičenci najpozneje v devetih mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev začeti z izvajanjem poslovnega načrta. V 3. točki istega poglavja se za aktivnosti izvajanja poslovnega načrta, ki so nastale po datumu oddaje vloge na javni razpis, upoštevajo dokazne listine kot so: računi, potrdila, dovoljenja, pogodbe, izpisi, certifikati, dokumenti za identifikacijo premičnin itd.

V skladu z navedenim želi Agencija vlagatelje spomniti, da bo devetmesečni rok od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev kmalu potekel, zato morajo začeti z izvajanjem poslovnega načrta in shraniti dokazne listine (račune, potrdila, dovoljenja, pogodbe, izpise, certifikate, dokumente za identifikacijo premičnin itd.), ki jih bodo priložili zahtevku za izplačilo 2. obroka kot dokaz o začetku izvajanja poslovnega načrta.

Seznam dokazil za začetek izvajanja poslovnega načrta

Agencija želi vlagatelje opozoriti še na izpolnjevanje naslednjih pogojev, ki jih morajo upoštevati za uspešno pridobitev odobrenih sredstev:

  • do izplačila 2. obroka podpore ne smejo zmanjšati obsega PKP, s katerimi vstopajo v podukrep, za več kot 10 odstotkov, pri čemer obseg PKP nikoli ne sme biti manjši od 3 ha PKP;
  • do izplačila 2. obroka podpore morajo zagotoviti obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,7 GVŽ/ha trajnega travinja (v primeru kmetije, vključene v kontrolo ekološkega kmetovanja, morajo zagotoviti obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja), skupni GVŽ pa ne sme biti manjši od 3 GVŽ, razen v primeru višje sile.

V želji, da bi do končnih upravičencev  - malih kmetov prišlo čim več razpoložljivih sredstev, Agencija upravičence poziva, da spoštujejo predpisane pogoje. V primeru, da ne bodo začeli z izvajanjem poslovnega načrta najpozneje v devetih mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev, bo Agencija namreč to morala upoštevati kot kršitev obveznosti in jo sankcionirati v skladu s predpisanim Katalogom kršitev in sankcij iz Priloge 2 javnega razpisa.

 

Več informacij lahko upravičenci dobijo na info točkah.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!