Nujna sprememba zakonodaje o agrarnih skupnostih

Nujna sprememba zakonodaje o agrarnih skupnostih

Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Stališča in pripombe, Ekonomika in davki, Zemljišča in gradnje, Pravo, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
Nujna sprememba zakonodaje o agrarnih skupnostih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo za pripravo izhodišč za spremembo zakonodaje s področja agrarnih skupnosti ustanovila delovno skupino.

Ključne besede: zakononodaja, agrarne skupnosti,

V petek 8. novembra, so se predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za finance, Ministrstva za pravosodje, Službe vlade za zakonodajo, Združenja predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije sestali pri Agrarni skupnosti Divača.

Agrarne skupnosti so namreč zaradi neustrezne zakonodaje pri svojem delovanju praktično ohromljene. Na sestanku so člani agrarnih skupnosti izpostavili predvsem probleme s področja davčne obravnave agrarnih skupnosti, zemljiške knjige, kandidiranja na razpise programa razvoja podeželja in delovanja sodišč pri dednih postopkih.

Imamo pa tudi agrarne skupnosti, ki jim premoženje ni bilo nacionalizirano, zato se ne morejo ponovno vzpostaviti. Udeleženci sestanka so se na sestanku poenotili, da gre v primeru agrarnih skupnosti za posebno lastnino, zato morajo biti agrarne skupnosti temu primerno obravnavane v zakonodaji.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v ta namen ustanovilo delovno skupino sestavljeno iz predstavnikov vseh ustanov udeleženk sestanka. Izhodišča za pripravo nove zakonodaje naj bi bila pripravljena v roku 2 mesecev.      

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!