Delavnica o varni uporabi sredstev za varstvo rastlin

Delavnica o varni uporabi sredstev za varstvo rastlin

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Hmeljarstvo, Oljkarstvo, Rastlinska pridelava  | 
Delavnica o varni uporabi sredstev za varstvo rastlin

Glavna tema letošnje delavnice bo predstavitev trajnostnega varstva rastlin s poudarkom na možnosti preprečevanja točkovnega onesnaženja vodnih virov pri uporabi sredstev za varstvo rastlin (fitofarmacevtskih sredstev/FFS) in predstavitev sredstev za varstvo rastlin naravnega izvora.

Ključne besede: FFS, varstvo rastlin, delavnica

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Univerza v Mariboru - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Kmetijsko gozdarski zavod Celje in Gospodarsko interesno združenje fitofarmacije vabijo na

Osmo delavnico o varni rabi fitofarmacevtskih sredstev, ki bo
10. decembra na gradu Jable, Grajska cesta 1, 1234 Loka pri Mengšu

Dnevni red:

9.00-9.10
Pozdravni nagovor organizatorjev

9.10-9.25
Jure Osredkar, Evropski parlament, asistent poslanca Franca Bogoviča:
Predstavitev evropske iniciative »Pametne vasi«

9.25-10.10
Prof. dr. Mario Lešnik, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede:
Čiščenje naprav za nanos FFS - kako tehnično in organizacijsko izboljšati obstoječe stanje

10.10-10.25
Špela Zupan, Zupan d.o.o.:
Primeri dobrih praks pri uporabi pršilnikov

10.25-10.40
Mojca Pustovrh, Syngenta d.o.o.:
RemDry – izboljšan biopurifikacijski način za celostno upravljanje z odpadnimi vodami, ki vsebujejo FFS

10.40-11.00
Razprava s poudarkom na oblikovanju predlogov  okoljsko podnebnih  ukrepov po l. 2021

11.00-11.45
Odmor z malico

11.45-12.10
Renata Fras Peterlin, GIZ fitofarmacije:
Pregled zadnjih trendov dostopa do sredstev za varstvo rastlin s praktičnim prikazom 

12.10-12.30
Milena Koprivnikar, MKGP, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:
Fitofarmacevtska sredstva z majhnim tveganjem

12.30-13.00
Iris Škerbot in Igor Škerbot, KGZS Celje:
Izzivi varstva rastlin v ekološki pridelavi

13.00
Razprava in zaključek

Vljudno vabljeni!

Delavnica je brez kotizacije.

Prijave najpozneje do 5.12.2019 na naslov:
renata.fras@demetra.si

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!