Posodobljena navodila

Posodobljena navodila

Zbornica svetuje, Drobnica, Kmetijske podpore  | 
Posodobljena navodila

Navodila za izvajanje operacije Dobrobit živali za drobnico

V okviru ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 se izvaja tudi ukrep dobrobiti živali (v nadaljevanju: ukrep DŽ). Ukrep DŽ se tudi v letu 2019 izvaja v treh operacijah, in sicer za prašiče, govedo in drobnico. Pravna podlaga za izvedbo ukrepa DŽ je Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019 (Uradni list RS, št. 81/18, v nadaljevanju: uredba DŽ).

V okviru ukrepa DŽ drobnica so sedaj prenovili navodila za izvajanje ukrepa. Navodila si lahko preberete TUKAJ.

Uredba določa, da je za koprološko analizo treba vzeti najmanj en skupen vzorec blata za vsakih 100 živali. Koprološka analiza in tretiranje živali na podlagi rezultatov koprološke analize morata biti opravljena pred dejanskim začetkom paše v letu 2019!

Navodila za koprološko analizo so TUKAJ

Nazaj

Prihajajoči dogodki