Pobuda za vzpostavitev registra pridelovalcev

Pobuda za vzpostavitev registra pridelovalcev

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Rastlinska pridelava  | 
Pobuda za vzpostavitev registra pridelovalcev

10. seja strokovnega odbora za vrtnarstvo

Ključne besede: vrtnarstvo, register pridelovalcev

V decembru 2018 so se predstavniki pridelovalcev zelenjave sestali z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandro Pivec. Udeleženci sestanka so ministrici predali tudi gradivo s predlogi, kako naj se reši nekatera vprašanja s področja pridelave zelenjave.

Dogovor na sestanku pri ministrici je bil, da se v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije izpelje širša razprava in pripravi poenoteno stališče do predlogov, ki so bili dani v gradivu na sestanku. S tem namenom se je 9. januarja 2018 sestal SO za vrtnarstvo v širši sestavi.

Predsednica SO za vrtnarstvo Jožica Bolčič je predstavila gradivo, ki je bilo izročeno ministrici in prisotne pozvala, da se opredelijo ali se strinjajo s predlogom, da se pri  pridelavi zelenjave vzpostavi evidenca pridelovalcev in v kakšni obliki naj bo.

V razpravi je bilo največ besed namenjenih trženju zelenjave in nepoštenih praksah, sledljivosti, proizvodnih cenah, nujnosti povezovanja in enotnega nastopa na trgu ter o vzpostavitvi registra pridelovalcev zelenjave.

Dogovorili so se, da se od MKGP zahteva pisni odgovor na predloge v gradivu. Poleg tega so poenotili stališča glede evidenc pridelovalcev zelenjave. Na upravni odbor KGZS bodo posredovali predlog, da podpre vzpostavitev registra pridelovalcev in zahteva od MKGP, da takoj pristopi k oblikovanju le-tega.

dr. Dušica Majer, strokovna tajnica odbora

dusica.majer@kgzs.si

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki