Svet KGZS potrdil uspešno delo zbornice

Svet KGZS potrdil uspešno delo zbornice

Delo organov KGZS, Sporočila za javnost  | 
Na seji sveta KGZS je ministrica Pivec predstavila resolucijo o prihodnosti slovenskega kmetijstva

Na seji sveta KGZS je ministrica Pivec predstavila resolucijo o prihodnosti slovenskega kmetijstva

Na 10. seji sveta KGZS o delu v 2018 in aktualnih temah, med drugim tudi o resoluciji o prihodnosti slovenskega kmetijstva ter predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike

V četrtek, 28. marca,  so se na 10. redni seji zbrali člani sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki so imeli na dnevnem redu kar nekaj pomembnih točk. Tako so se člani sveta KGZS seznanili z Resolucijo o prihodnosti slovenskega kmetijstva, ki jo je predstavila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec. Resolucija, ki je podlaga za strateške dokumente, uredbe in ukrepe, je bila najprej predstavljena na Svetu za kmetijstvu, sedaj pa je v javni razpravi, kasneje pa bodo o njej odločali in sprejemali v državnem zboru. Sicer pa resolucija daje osnovni poudarek celotnemu podeželju in prilagoditvi podnebnim spremembam. Pri tem zasleduje štiri osnovne cilje, in sicer naj bi zagotovila pogoje za konkurenčno pridelavo in predelavo hrane, trajnostno upravljanje z naravnimi viri, dvig kakovosti in ravni življenja na podeželju ter razvoj in prenos znanja.

Ministrica Pivec je predstavila tudi zakonodajne ukrepe na področju zemljiške politike, s katerimi naj bi dopolnili ali zamenjali nekatere zakone s področja kmetijstva.

Po predstavitvi in krajši razpravi, v kateri sta na vprašanja svetnikov odgovarjala ministrica in državni sekretar dr. Jože Podgoršek, je svet KGZS pozval vodstvo zbornice, da naj tako o resoluciji kot o spremembah pri zemljiški politiki izvede razpravo po območnih enotah KGZS ter v strokovnih odborih in komisijah KGZS. Svet KGZS bo o obeh predlogih odločal po opravljeni razpravi.

Svet KGZS je na seji med drugim obravnaval in na koncu tudi soglasno potrdil poročila o delu KGZS, vseh zavodov in območnih enot za leto 2018.

Nazaj

Prihajajoči dogodki