O pomenu in vlogi KGZS za kmetijstvo in podeželje

O pomenu in vlogi KGZS za kmetijstvo in podeželje

Sporočila za javnost  | 
O pomenu in vlogi KGZS za kmetijstvo in podeželje

KGZS predstavila svoje delo v letu 2018 in usmeritve za letošnje leto

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je med ključnimi dosežki leta 2018 izpostavila uspešno delo pri prenosu znanja, pripravi predlogov sprememb zakona o kmetijskih zemljiščih in o gozdovih, dvigu stopnje sofinanciranja zavarovanj in predloga novega sistema zavarovanja kmetijske pridelave ter pomoč članom pri prehodu na elektronsko poslovanje. V letu 2019 bo poudarek na oblikovanju primerne zakonodaje, zagotavljanju stabilnega delovanja javnih služb, promociji kmetijstva in nadaljevanju zastavljenega dela.

Vodstvo  Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je na današnji novinarski konferenci predstavilo dosežke dela preteklega leta in spregovorilo o načrtih zbornice ter prihodnosti slovenskega in evropskega kmetijstva. »Leto 2018 je zaznamovala dokaj dobra letina, obvladljive posledice naravnih nesreč kot posledica podnebnih sprememb ter državnozborske volitve. Uredile so se pravne podlage za delovanje javnih služb v kmetijstvu in zaključile uvodne razprave o spremembi skupne kmetijske politike po letu 2020,«  je ključno dogajanje v letu 2018 povzel predsednik KGZS Cvetko Zupančič. »Zbornica je po razvejani obravnavi med člani temeljito predelala predlog sprememb skupne kmetijske politike po letu 2020 ter podala predloge v smeri povečanja obsega pridelave hrane ter krepitvi položaja kmetov v agroživilski verigi, hkrati pa pri tem ohraniti pridelavo in prirejo, še posebej na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost. Med drugimi cilji bi izpostavil pomen zmanjševanja tveganj povezanih s podnebnimi spremembami in nadgradnjo sistema prenosa znanja v kmetijstvu,« je povedal Zupančič ter izrazil podporo novi ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Upa na tvorno sodelovanje pri pripravi Strategije slovenskega kmetijstva v smeri razvoja in napredka ter večjih spodbud za ohranitev mladih na podeželju. 

Direktor KGZS Branko Ravnik je pohvalil ekipo sodelavcev sistema Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in poudaril: »Z novo SKP se odpirajo nove možnosti. Pri tem je izjemnega pomena, kako bomo možnosti vnesli v prakso. Prihodnost v slovenskem kmetijstvu morda ni obetajoča, po drugi strani pa ni tako kritična.«

Ob tem je izpostavil vrsto aktivnosti, s katerimi je zbornica v letu 2018 prispevala k uspešnemu delu pri prenosu znanja, ureditvi zakonodaje in dodatnih spodbud za kmetovanje, kot so na primer dvig stopnje sofinanciranja zavarovanj, pomoč članom pri prehodu na elektronsko poslovanje, ureditev problematike sezonske delovne sile, sprememba predloga obsega vodnih zemljišč in drugo (več v priloženem gradivu za novinarje).

V letu 2019 se z nastopom novega mandata Vlade RS in Državnega zbora predvideva odprtje sistemske zakonodaje na številnih področjih in priložnost za nove rešitve pri urejanju kmetijstva in podeželja.

Service credo.gallery_translatable does NOT exist!  

Nazaj

Prihajajoči dogodki