Prvi korak storjen, a protest še ostaja

Prvi korak storjen, a protest še ostaja

Delo organov KGZS, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Prvi korak storjen, a protest še ostaja

Vlada se je odzvala na naše zahteve in pozive k protestu

Kmetijske organizacije in civilne pobude so zaradi nevzdržnih razmer in škod, ki so jih povzročale zveri, pristojne državne ustanove opozarjali na to, da je kmetovanje vse težje, strah pred zvermi pa narašča tudi med prebivalci podeželja. Ker sprva ni bilo odziva, smo napovedali organizacijo protesta, kar je končno le spodbudilo vlado, da je po hitrem postopku pripravila predlog interventnega zakona o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave z omejeno veljavnostjo. Prav tako je Agencija RS za okolje že izdalo odlok o odstrelu dveh volkov na območju Blok.

Na KGZS podpiramo oba ukrepa, a hkrati opozarjamo, da nadaljujemo z aktivnostmi za pripravo protesta. Naše zahteve, ki smo jih naslovili na vlado in druge državne organe, namreč še vedno ostajajo.  

Nazaj

Prihajajoči dogodki