Na stojnicah ob cesti trenutno ni veliko slovenskih pridelkov

Na stojnicah ob cesti trenutno ni veliko slovenskih pridelkov

Ekološko kmetijstvo, JSKS, Strokovni odbori, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Predelava živil rastlinskega izvora, Trženje in promocija, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Trenutno so pri prodaji ob cestah potrošniki upravičeno sprašujejo o poreklu pridelkov.

Trenutno so pri prodaji ob cestah potrošniki upravičeno sprašujejo o poreklu pridelkov.

Na 11. seji strokovnega odbora (SO) za vrtnarstvo 14. maja so člani pripravili predlog delovnih skupin za pripravo kalkulacij lastne cene zelenjadnic ter teme za sestanek z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Obravnavali so tudi predloge sprememb Zakona o kmetijstvu (ZKme), problematiko prodaje na stojnicah ob cestah in razpravljali o vplivu letošnjih vremenskih razmer na zelenjadnice.

Ključne besede: vrtnarstvo, register pridelovalcev, prodaja ob cesti, kalkulacije

Pripravili bodo kalkulacije proizvodnih cen

Pridelovalci zelenjave so se z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Kmetijskega inštituta Slovenije (KIS) dogovorili, da se za vse zelenjadnice, ki se gojijo v Sloveniji, pripravijo kalkulacije proizvodne cene. Kalkulacije se bodo naredila po skupinah zelenjadnic, v vseh skupinah pa bodo sodelovali predstavniki  KIS, pridelovalci in zadruge, ki določeno zelenjadnico pridelujejo, ter kmetijski svetovalci.

Z ministrico bodo poskušali rešiti odprta vprašanja glede sledljivosti, pomanjkanja FFS, težav z delovno silo in odkupnimi cenami, opozorili pa jo bodo tudi na nujne spremembe ZKme ter na problematiko prodaje na stojnicah ob cestah in drugih mestih izven urejenih prostorov za prodajo.

Pasti prodaje ob cestah za potrošnike

Ti prodajalci oglašujejo pridelke na stojnici kot slovenske, čeprav jih v tistem času pri nas sploh ni na trgu, prostore za stojnice pa pridobijo nekateri celo z ustrahovanjem lastnikov zemljišč. Poudarjajo, da je treba poostriti nadzor nad tovrstno prodajo kmetijskih pridelkov in k temu pozvati poleg inšpekcijskih služb za kmetijstvo tudi inšpektorje za varno hrano, finance in delo. Dogovorili so se, da  pripravijo izjavo za javnost o trenutnem stanju s slovensko zelenjavo, pri čemer navedejo, katere zelenjadnice, pridelane v Sloveniji, so že na trgu.

Zkme: nujno izboljšati evidence

V nadaljevanju so člani SO za vrtnarstvo obravnavali predloge sprememb ZKme. Ministrstvu predlagajo dopolnitve glede evidenc in vpisa v register kmetijskih gospodarstev (RKG). Predlagajo, da vsa KMG, ki tržijo kmetijske pridelke, oddajo zbirno vlogo, da vsak, ki trži zelenjavo, izda verodostojno listino o količini in vrsti prodane zelenjave in da se v register vpišejo vsi, ki imajo več kot 0,2 ha zelenjadnic.

Vreme bo spet krojilo pridelavo  in cene

Ob koncu seje so člani spregovorili še o vplivu vremenskih razmer na razvoj zelenjadnic. Zaradi nizkih temperatur, dežja in vetra bodo plodovi  poškodovani in deformirani, setve in saditve zaradi moče v tem času ne morejo opraviti, zelenjava bo zamujala z razvojem in na trg jo bodo dali pozneje. Vse to pomeni, da bodo cene nižje in jih ponovno čaka težko leto. (DM)

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki