Gradiva za predhodno usposabljanje KOPOP za leto 2019

Gradiva za predhodno usposabljanje KOPOP za leto 2019

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Vsebine v gradivih se nanašajo na zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov kmetijstva na okolje

Vsebine v gradivih se nanašajo na zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov kmetijstva na okolje

Marca in aprila sta bili izvedeni dve predstavtvi o možnostih vstopa v ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP).

 

Ključne besede: KOPOP, strokovna gradiva

Tovrstno usposabljanje predstavlja enega od pogojev upravičenosti za vstop v ukrep KOPOP, saj brez opravljenega predhodnega usposabljanja kmetje ne morejo vstopati v ukrep oz. v izbrane operacije.

Namen predhodnega usposabljanja je seznanitev kmetov z ukrepom KOPOP, predstavitev pogojev upravičenosti, splošnih pogojev in zahtev po posameznih operacijah, v katere je mogoče vstopati v obdobju 2018–2020.

Gradiva na povezavi

 

 

 

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!