RAZPIS: Za razpis 16.5 Okolje in podnebne spremembe dobrih 2,4 milijona evrov

RAZPIS: Za razpis 16.5 Okolje in podnebne spremembe dobrih 2,4 milijona evrov

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
RAZPIS: Za razpis 16.5 Okolje in podnebne spremembe dobrih 2,4 milijona evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v Uradnem listu objavilo nov javni razpis za podukrep 16.5 Okolje in podnebne spremembe iz ukrepa Sodelovanje, s katerim želi podpreti razvoj novih rešitev in prenos znanj v kmetijsko prakso v okviru pilotnih projektov in projektov EIP (Evropskega partnerstva za inovacije).

Za ta namen je razpisanih 2,466 mio evrov nepovratnih sredstev, od tega 966.875 evrov za pilotne projekte in 1,5 mio evrov za projekte EIP.

MKGP z objavo novega razpisa v okviru ukrepa Sodelovanje nadaljuje s spodbujanjem krepitve sodelovanja tako znotraj kmetijskega sektorja, kot tudi med drugimi sektorji. Potencial ukrepa Sodelovanje je namreč v spodbujanju sodelovanja na najrazličnejših področjih ter v povezovanju različnih akterjev, kar je nujno potrebno za hitrejši razvoj kmetijstva in podeželja.

Ključno pri tem pa je, da bodo vsi projekti usmerjeni k jasnemu, praktičnemu rezultatu, ki bo sodelujočim kmetijam in ostalim akterjem prinesel konkretne (nove) rešitve na področju zmanjševanja negativnih vplivov kmetijstva na okolje, zlasti na področju biotske raznovrstnosti in kakovosti voda. V središču vsega mora biti kmetija oziroma kmetijsko gospodarstvo ter praktični izziv, s katerim se srečuje pri kmetovanju in za katerega se v okviru projekta razvije ter preizkusi rešitev, ki je nastala v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok.

S projekti želi MKGP spodbuditi tudi učinkovitejše sodelovanje med ustanovami, organizacijami in kmetijsko prakso, izboljšati prenos znanj oz. inovacij v prakso ter povečati pretok informacij o inovativnih rešitvah, ki bodo prispevale k večji produktivnosti in trajnosti na področju kmetijstva.

Namen ukrepa

Podukrep 16.5 Okolje in podnebne spremembe je namenjen izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP s ciljem razvoja rešitev, ki so namenjene zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenosu znanj v prakso in razširjanju rezultatov projekta. Za ta namen je razpisanih 2,466 mio evrov nepovratnih sredstev, od tega 966.875 evrov za pilotne projekte in 1,5 mio evrov za projekte EIP.

Za izvedbo pilotnega projekta se na posamezno vlogo na javni razpis lahko dodeli podpora, ki znaša od 5.000 do vključno 45.000 evrov.

Za izvedbo projekta EIP se na posamezno vlogo na javni razpis lahko dodeli podpora, ki znaša od 45.000 do vključno 250.000 evrov.

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis:

  • - na podlagi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju vzpostavljeno partnerstvo,
  • - za izvedbo pilotnih projektov se mora vzpostaviti partnerstvo, ki ga sestavljata najmanj dva člana,
  • - za izvedbo projektov EIP se mora vzpostaviti partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj trije člani,
  • - projekt, v katerem partnerstvo opredeli predvidene cilje, rezultate, aktivnosti in stroške,
  • - javna podpora na posamezno vlogo znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta.

Rok za oddajo vlog

Upravičenci lahko vlogo na javni razpis v elektronski sistem vložijo od 6. 1. do 27. 3. 2020, do 23:59. ure.

V okviru prvih dveh javnih razpisov s področja okolja in podnebnih sprememb so bili s sredstvi Programa razvoja podeželja 2014–2020 v višini 2,5 mio evrov podprti 3 pilotni projekti in 10 projektov EIP, ki se že izvajajo.

Osnovne informacije o podprtih projektih v okviru ukrepa Sodelovanje so dostopne v okviru EIP VEM točke na spletni strani Programa razvoja podeželja www.program-podezelja.si, kjer je zainteresiranim na voljo tudi Izmenjevalnik idej in gradiva s področja Evropskega partnerstva za inovacije.

Več informacij:

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Prikaz in predavanja - kombinirane setve različnih vrst rastlin in novi tipi pridelave silaž kot krmne baze za prežvekovalce,

08. 04. 2024 ob 09:00

Gostilni Urška, Plitvica 10A, 9253 Apače

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.