V letu 2018 podeljenih 244 certifikatov NPK

V letu 2018 podeljenih 244 certifikatov NPK

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora, Izobraževanje  | 
V letu 2018 podeljenih 244 certifikatov NPK

Na podeželju se je tudi v letu 2018 zvišala izobraženost, na KGZS smo v preteklem letu podelili 244 certifikatov nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za poklicno usposobljenost za enega od poklicev kmetijske ali živilske smeri.

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije smo v letu 2018 izvedli potrjevanja in preverjanja za 244 kandidatov, ki so se odločili, da želijo poleg svojega poklica pridobiti še poklicno usposobljenost za eno od kmetijskih panog ali za eno od živilskih predelav na tradicionalen način. Pri pridobitvi certifikata so bili vsi kandidati, ki so izpolnjevali pogoje za pridobitev izbranega NPK in so oddali osebno zbirno mapo ter se prijavili v postopek pridobitve NPK, uspešni.

Največ NPK-jev je bilo v letu 2018, kot je že večletna tradicija na KGZS podeljenih za NPK živinorejec/živinorejka in sicer ima kar 113 kandidatov od letošnjega leta pridobljeno poklicno usposobljenost za opravljanje tega poklica, sledijo poljedelci, sadjarji in vinogradniki. V letu 2018 je pozitiven trend zopet bil pri številu kandidatov za NPK zelenjadar/zelenjadarica, ki se v preteklih letih skoraj ni izvajal. Na podlagi zvišanja interesa za pridobitev NPK izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način sklepamo na KGZS, da je bila sprememba tega kataloga dobrodošla in nujna sprememba.

Vrsta NPK Število pridobljenih NPK
Živinorejec/živinorejka                 113
Poljedelec/poljedelka                   45
Sadjar/sadjarka                   31
Vinogradnik/vinogradnica                   23
Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način                                          8
Zelenjadar/zelenjadarica                                          5
Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način                                          6
Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način                                          1
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalen način                   12
Skupna vsota vseh kandidatov                 244

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije ugotavljamo, da se tudi zaradi pogojev v razpisih in zaradi zanimanja mladih po novih znanjih povečuje poklicna usposobljenost za opravljanje kmetijskih poklicev in poklicev predelav na tradicionalen način. Posledično se tudi povečuje izobrazbena raven na podeželju, kar po naših ugotovitvah tudi prispeva k večji inovativnosti, ekonomičnosti in boljši skrbi za okolje na podeželju.

V letu 2018 in v januarju 2019 nam je uspelo zagotoviti, da so vsi kandidati, ki so se pravočasno prijavili in oddali svojo zbirno mapo tudi pridobili enega od želenih NPK. Ponovno vam svetujemo, da s pripravo dokumentacije, dokazil in oddajo zbirne mape ne odlašate, saj vam zaradi postopkov, ki jih zahteva zakonodaja ne moremo zagotoviti, da boste NPK lahko pridobili v nekaj dneh. NPK-je bomo glede na zanimanje in interes izvajali tudi v letu 2019 o čemer vas bomo tudi obveščali. Termine za preverjanja in potrjevanja bomo določili do konca meseca februarja, vsem zainteresiranim pa svetujemo, da se že sedaj obrnete na svetovalce za NPK na svojem terenu.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!