Za Slovenskim združenjem rejcev konj pasme posavec uspešno leto

Za Slovenskim združenjem rejcev konj pasme posavec uspešno leto

Ostale rejne živali, Živinoreja  | 
Za Slovenskim združenjem rejcev konj pasme posavec uspešno leto

Združenje deluje dobro in uspešno promovira in prikazuje našo avtohtono pasmo konj – posavec, so ugotovili na občnem zboru, ki je potekal konec februarja v Leskovcu pri Krškem.

Ključne besede: konjereja, združenje rejcev

Iz poročila predsednika Antona Simoniška je bilo moč razbrati, da je Združenje zelo aktivno skozi vse leto. Sodelovali so na večih sejmih in razstavah, sprejemu novih zvonov in drugih dogodkih. Prav tako so tudi sami organizirali sprejem žrebic v rodovnik, licenciranje mladih žrebcev in odbiro žrebčkov za žrebetišče, menjavo žrebcev, ki so plemenili štiri leta ali več na isti pripustni postaji in test delovne sposobnosti ter srečanje/izobraževanje žrebčarjev v decembru.

V načrtih za leto 2019 je udeležba na treh sejmih, na katerih bodo predstavljali slovensko avtohtono pasmo konj. Prav tako bodo ponovno organizirali sprejem žrebic v rodovnik, licenciranje mladih žrebcev, odbiro žrebčkov za žrebetišče, test delovne sposobnosti, pa tudi ekskurzijo za člane združenja in Dan odprtih vrat v žrebetišču.

Občnega zbora so se udeležili tudi rejci iz sosednje Hrvaške, ki so povabili na ogled njihovih rej konj pasme hrvaški posavec.

Sledila je podelitev priznanj in pokalov. Priznanja so dobili rejci za lepo urejene žrebice ob sprejemu v rodovnik, pokale pa so dobili rejci, ki so z žrebcom in kobilami opravljali test delovne sposobnosti. Največji pokal je odnesel domov rejec leta Ivan Hotko, ki je dolgoletni član Združenja.

Na občnem zboru je nekaj besed spregovoril strokovni vodja doc. dr. Matjaž Mesarič, ki je predstavil trenutno številčno stanje posavske pasme v Sloveniji. Predstavnik Biotehniške fakultete v Ljubljani in član strokovnega sveta našega Združenja, izr. prof. dr. Klemen Potočnik, je predstavil pomen voluminozne krme v prehrani konj.

Sledila je podelitev priznanj in pokalov. Priznanja so dobili rejci za lepo urejene žrebice ob sprejemu v rodovnik, pokale pa so dobili rejci, ki so z žrebcom in kobilami opravljali test delovne sposobnosti. Največji pokal je domov odnesel rejec leta Ivan Hotko (imenovan na Agri 2018), ki je dolgoleten rejec in član Združenja.

Posebno plaketo je prejel tudi prof. dr. Marjan Kosec, ki že vrsto let sodeluje z Združenjem in je tudi član strokovnega sveta Združenja. Na vsakoletnem srečanju žrebčarjev v decembru na Veterinarski fakulteti preda obilo novega in koristnega znanja, ki ga rejci potrebujejo za uspešno rejo. Zaradi dolgoletnega sodelovanja in pomoči, so ga razglasili tudi za častnega člana Združenja. (besedilo Urška Plantev, foto: Andreja Simonišek)

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!