RAZPISA za sodelovanje v gozdarstvu

RAZPISA za sodelovanje v gozdarstvu

Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
RAZPISA za sodelovanje v gozdarstvu

S sklepom Evropske komisije o združljivosti sheme pomoči »Pomoč za sodelovanje v gozdarskem sektorju PRP 2014–2020« z notranjim trgom je nastala podlaga za dodeljevanje podpor na podlagi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 2014–2020 za projekte sodelovanja, ki se nanašajo izključno na gozdarstvo.

Ključne besede: razpisi, sodelovanje, gozdarstvo

S tem je dana večja možnost različnim upravičencem za izvedbo projektov izključno na področju gozdarstva, pri katerih bi sicer le-ti zaradi omejitve dodeljevanja pomoči po pravilu de minimis sodelovali v manjši meri.

Podukrep 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Namenjen je izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP s ciljem razvoja novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij izključno na področju gozdarstva, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov projekta. Za ta namen je razpisanih 1,55 milijona evrov nepovratnih sredstev, od tega 150.000 evrov za pilotne projekte in 1,4 milijona evrov za projekte EIP.

Za izvedbo pilotnega projekta se na posamezno vlogo na javni razpis lahko dodeli podpora, ki znaša od 15.000 do vključno 75.000 evrov. Za izvedbo projekta EIP se na posamezno vlogo na javni razpis lahko dodeli podpora, ki znaša od 75.000 do vključno 350.000 evrov.

Podukrep 16.5 Okolje in podnebne spremembe

Namenjen je izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP s ciljem razvoja rešitev, ki so namenjene zmanjšanju negativnih vplivov gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v gozdarstvu, prenosu znanj v prakso in razširjanju rezultatov projekta. Za ta namen je razpisanih 590.000 evrov nepovratnih sredstev, od tega 90.000 evrov za pilotne projekte in pol milijona evrov za projekte EIP.

Za izvedbo pilotnega projekta se na posamezno vlogo na javni razpis lahko dodeli podpora, ki znaša od 5.000 do vključno 45.000 evrov. Za izvedbo projekta EIP se na posamezno vlogo na javni razpis lahko dodeli podpora, ki znaša od 45.000 do vključno 250.000 evrov.

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na oba javna razpisa:

  • na podlagi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju vzpostavljeno partnerstvo,
  • za izvedbo pilotnih projektov je treba vzpostaviti partnerstvo, ki ga sestavljata najmanj dva člana,
  • za izvedbo projektov EIP je treba vzpostaviti partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj trije člani,
  • projekt, v katerem partnerstvo opredeli predvidene cilje, rezultate, aktivnosti in stroške,
  • pilotni projekti so projekti manjšega obsega in lahko trajajo 12, 24 ali 36 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi sredstev,
  • projekti EIP so projekti večjega obsega in trajajo 36 mesecev od datuma izdaje odločbe o dodelitvi sredstev,
  • javna podpora na posamezno vlogo znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta.

Upravičenci lahko vlogo na oba javna razpisa v elektronski sistem vložijo od 2. 12. 2019 do 28. 2. 2020 do polnoči.

Oba objavljena javna razpisa potencialnim upravičencem omogočata pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije.

Več informacij:

spletno mesto Programa razvoja podeželja;

info točke Programa razvoja podeželja;

mesto objave javnih razpisov.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Rastlinska pridelava , Poljedelstvo , Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo , Sadjarstvo , Vinogradništvo in vinarstvo

Vabilo na demonstracijski prikaz - avtomatizacija namakanja

12. 06. 2023 ob 07:00

Novo mesto

V okviru Izvedbe aktivnosti demonstracijskega projekta — primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelave živil na kmetijah, sklop NAMAKNJE. 

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.