RAZPISI: dva razpisa za gozdarstvo

RAZPISI: dva razpisa za gozdarstvo

Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Gozdarska razpisa prinašata sredstvca za odpravo škode in obnovo gozda ter za ureditev gozdnih vlak.

Gozdarska razpisa prinašata sredstvca za odpravo škode in obnovo gozda ter za ureditev gozdnih vlak.

V Uradnem listu RS sta bila prejšnji teden objavljena dva javna razpisa iz podukrepa 8.4 Programa razvoja podeželja 2014-2020 – Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Skupna višina razpisanih sredstev za oba javna razpisa je 3,41 milijona evrov.

Ključne besede: razpisi, gozdarstvo

Naravne ujme (žledolom 2014, vetrolom 2017, prenamnožene populacije podlubnikov) so močno poškodovale slovenske gozdove. Cilji sanacije gozdov so ohranitev proizvodnega potenciala gozdov na poškodovanih območjih, preprečevanje sekundarne škode na nepoškodovanih drevesih zaradi podlubnikov in morebitnih drugih škodljivih organizmov ter ohranitev zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov.
Objavljena javna razpisa potencialnim upravičencem omogočata pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za dela za odpravo škode in obnovo poškodovanih gozdov zaradi naravnih ujem in ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov.

Več na povezavi.

Nazaj

Prihajajoči dogodki