Skupna kmetijska politika po 2020

Skupna kmetijska politika po 2020

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
Skupna kmetijska politika po 2020

Evropska komisija je lansko leto junija prvič objavila zakonodajne predloge za skupno kmetijsko politiko (SKP) po letu 2020, in sicer: novo uredbo o pravilih za strateške načrte SKP, novo horizontalno uredbo in spremenjeno uredbo o skupni tržni ureditvi.

 

Bistvena novost SKP po letu 2020 je nov izvedbeni model oz. strateško načrtovanje držav članic, ki bo po novem združeval tako ukrepe I. stebra (neposredna plačila, sektorski ukrepi, npr. za čebelarstvo) kot tudi ukrepe II. stebra (ukrepi za razvoj podeželja).

Od jeseni 2018 potekajo intenzivne razprave v okviru delovnih skupin Sveta EU, Posebnega odbora za kmetijstvo in Sveta za kmetijstvo in ribištvo. Na podlagi pripomb držav članic je Predsedstvo, sprva avstrijsko in nato romunsko, pripravilo predloge dopolnitev zakonodajnih predlogih SKP. Na povezavi si lahko preberete zadnje revidirane uredbe novega zakonodajnega svežnja za Skupno kmetijsko politiko po letu 2020.

V drugi polovici leta 2019 finsko Predsedstvo načrtuje nadaljevanje intenzivnih razprav, pri čemer se bo osredotočilo na okvir smotrnosti, zeleno arhitekturo, sektorske intervencije in definicije.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki