Odprti javni razpisi

Odprti javni razpisi

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Javni razpis za podukrep 16.4 - vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se zapre naslednji teden.

Javni razpis za podukrep 16.4 - vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se zapre naslednji teden.

Trenutno je odprtih več kot 10 javnih razpisov iz ukrepov Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Ključne besede: odprti javni razpisi, PRP 2014-2020,

Javni razpis za podukrep 16.4 - Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov; rok za oddajo vlog: 12. 4. 2019  

Javni razpis za podukrep 16.9 - Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani; rok za oddajo vlog: 12. 4. 2019

Javni razpis za podukrep 16.2 - Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, rok za oddajo vlog: 19. 4. 2019  

Javni razpis za podukrep 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam; rok za oddajo vlog: 19. 4. 2019

Javni razpis iz naslova podukrepa 8.6 - Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP; rok za oddajo vlog: 19. 4. 2019

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 14-20 za leto 2018; rok za oddajo vlog: 23. 4. 2019

Javni razpis za podukrep 4.1 iz decembra 2018 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018; rok za oddajo vlog: 24. 4. 2019

Javni razpis za podukrep 4.1 iz februarja 2019 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018; rok za oddajo vlog: 29. 5. 2019

Javni razpis za podukrep 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019; rok za oddajo vlog: 29. 5. 2019

Javni razpis za podukrep 8.4 za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020; rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP

Javni razpis za podukrep 8.4 za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020, rok za oddajo vloge: do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Živinoreja , Govedoreja , Izobraževanje

Vabilo na demonstracijski projekt - živinoreja, govedoreja

06. 12. 2022 ob 08:00

KGZ Novo mesto

Vabimo vas na izvedbo demonstracijskega projekta v živinoreji Ocena kakovosti krme in izračunavanje krmnega obroka za govedo in prehrana krav molznic, organizirano v okviru Programa razvoja podeželja in podukrepa Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri