Delovno srečanje predstavnikov KGZS in MOP

Delovno srečanje predstavnikov KGZS in MOP

Kmetijstvo in okolje, Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Zemljišča in gradnje, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Delovno srečanje predstavnikov KGZS in MOP

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je z Ministrstvom za okolje in prostor iskala rešitve na aktualna vprašanja v kmetijstvu

Na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je konec januarja potekalo prvo uradno srečanje z novim vodstvom Ministrstva za okolje in prostor (MOP). Na srečanju z državnim sekretarjem in njegovimi sodelavci smo se dogovorili o sodelovanju na področju politik MOP, saj je KGZS kot krovna organizacija na področju kmetijstva v svojem temelju zavezana dialogu in proaktivnem pristopu pri iskanju najboljših rešitev, ki pomembno prispevajo k ustreznim in usklajenim predpisom.

Na področju upravljanja z vodami smo iskali rešitve glede poplavljanja Drave, gradnje in odškodnin pri suhih zadrževalnikih ter nadomestil za omejitve kmetovanja zaradi vodovarstvenih režimov. V izdelavi je študija, s katero se bo analiziralo vzroke za poplavljanje Drave v 2018, na njeni podlagi pa bodo sprejeti ustrezni protipoplavni ukrepi, skupaj z Direkcijo RS za vode pa išče rešitev za sanacijo poškodovanih zemljišč. Glede vodnih zadrževalnikov smo bili enotnega mnenja, da je potrebno poskrbeti za čim manjši vpliv na kmetijska zemljišča, v primeru uporabe zadrževalnika pa morajo lastniki poplavljenih nepremičnin pridobiti ustrezne odškodnine. O nadomestilih za omejitve kmetijske dejavnosti na vodovarstvenih območjih se bodo predstavniki Direktorata za vode in investicije pri MOP srečali s Komisijo za vodovarstvena območja pri KGZS ter dogovorili nadaljnje rešitve.

Pri evidentiranju odpadne embalaže v kmetijstvu bomo na KGZS še naprej zagovarjali stališče, da je potrebno kmetijsko dejavnost, predvsem manjšega obsega izvzeti iz sistema poročanja in da je pri ravnanju z odpadno embalažo potrebno drugače obravnavati naravne embalažne materiale, ki se v večji meri uporabljajo v kmetijstvu (les, steklo, papir). Zbornica se bo vključila v proces priprave konceptualnih rešitev sistema razširjene odgovornosti.

Glede upravljanja z velikimi zvermi se na KGZS zavzemamo za redno sistemsko upravljanje s populacijo tako volkov kot medvedov, saj individualna ukrepanja niso ustrezna niti zadostna rešitev, pozvali pa smo jih k pripravi alternativnih načrtov upravljanja z zvermi. Ministrstvo je pojasnilo, da bodo počakali na odločitev Upravnega sodišča RS na vloženo tožbo.

Pri novi gradbeni zakonodaji se na terenu pojavljajo vprašanja glede uporabnih dovoljenj zlasti za starejše kmetijske objekte. Dogovorili smo se, da bomo po zgledu jesenskega izobraževanja o gradbenem dovoljenju za delavce javne službe kmetijskega svetovanja organizirali izobraževanje o uporabnem dovoljenju. Ministrstvo je podalo zavezo, da bo v prihajajoči spremembi Gradbenega zakona in podzakonskih aktov upoštevalo predloge KGZS o ureditvi vrtin, kozolcev in rastlinjakov. Zaradi velikih razlik v višini komunalnih prispevkov pri novogradnjah MOP pripravlja izobraževanja za občine. Izpostavili smo še potrebnost varovanja kmetijskih zemljišč, ki je bilo v zadnjih dvajsetih letih neučinkovito.

Na MOP pripravljajo modele vrednotenja nepremičnin, na podlagi katerih naj bi v juniju 2019 izvedli (nove) poskusne izračune vrednosti nepremičnin. KGZS bo v okviru javne razprave o modelih vrednotenja v pomladi podala svoje predloge in pripombe, dogovorili smo se tudi za izobraževanje o modelih vrednotenja, ki ga bo ministrstvo v naslednjih mesecih izvedlo na zbornici.

Nazaj

Prihajajoči dogodki