O »Ohranitvenem kmetijstvu« in shemi izbrana kakovost za žita

O »Ohranitvenem kmetijstvu« in shemi izbrana kakovost za žita

Kmetijstvo in okolje, Strokovni odbori, Poljedelstvo  | 
O »Ohranitvenem kmetijstvu« in shemi izbrana kakovost za žita

Na 6. seji konec novembra se je strokovni odbor za poljedelstvo seznanil s predlogom ukrepa »Ohranitveno kmetijstvo« v SKP 2021-2027 in dopolnil kriterije za shemo IK žita.

Ključne besede: izbrana kakovost, ohranitveno kmetijstvo, RTV

Predsednik Slovenskega združenja za ohranitveno kmetijstvo je uvodoma predstavil aktivnosti združenja. Združenje, ki je tudi član tovrstnega evropskega združenja (ECAF), deluje od leta 2016 in ima preko 40 članov. Združenje je tudi pobudnik predloga novega ukrepa »Ohranitveno kmetijstvo« v naslednjem programskem obdobju.

»Ohranitveno kmetijstvo« kot možen način izboljšanja rodovitnosti tal

Ukrep je dolgoleten, cilj pa je preko minimalne obdelave in pestrega kolobarja ter stalne pokritosti površine, ohranjanje tal oziroma izboljšanje rodovitnosti tal. Ukrep je vezan na GERK za celotno obdobje trajanja ukrepa, predlagana letna višina sredstev je 500 eur/ha za njive in 900 eur/ha za trajne nasade.

Predlaga se finančne podpore za nakup strojev in opreme v višini 80 % financiranja. Prvi cilj je uvesti ukrep na njivah. Na začetku in koncu obdobja se opravi analiza tal, potrebno je izdelati akcijski načrt izvajanja ukrepa (kolobar, pokritost tal, gnojilni načrt in humusna bilanca, plan uporabe strojne opreme) in voditi dnevnik opravil. Merljivi kriteriji bi bili: vsebnost organske snovi v zgornjih 10 cm tal v 5 letih, opredelitev strojev in opreme  in kolobar.

Kmet bi se moral udeležiti izobraževanj, imel bi možnost povečanja površin ter kombinacije z ukrepi EKO in VVO. Omejen bi bil odvoz organskih ostankov z njive, obvezno bi bilo strokovno ustrezno podrahljavanje ter setev dosevkov najkasneje 15 dni po spravilu glavne kulture.

V razpravi so člani odbora govorili o prednostih in slabostih predlaganega ukrepa. Opozorili so na to, da ukrep zaradi velikega investicijskega vložka v stroje in opremo ni primeren za družinske kmetije, ampak le za velike sisteme. Poleg tega so izrazili tudi zaskrbljenost glede možnih špekulacij velikih sistemov, saj je ukrep razmeroma visoko ovrednoten, stroškovno pa je bistveno manj zahteven kot konvencionalna obdelava.

Izpostavili so tudi vprašanja glede primernosti ukrepa za različna tla in izpostavljenosti rastlin boleznim in škodljivcem. Člani odbora so sprejeli sklep, da ukrep sicer podpirajo kot dodaten ukrep poleg dosedanjih KOPOP ukrepov, vendar predlagajo določitev kapice glede obsega površin.

Za izbrano kakovost nekaj nadstandardnih zahtev

V nadaljevanju so člani odbora razpravljali o dopolnitvi kriterijev v smislu postavitve nekaj nadstandardnih zahtev. Dogovorili so se, da postavijo 3 nadstandardne kriterije: omejitev gnojenja z dušikom, podaljšane karence FFS, nižji % vlage za skladiščenje. Predlagali so, da se parametri kakovosti kot kriteriji izbrišejo iz sheme in da se v besedilu povsod doda Izbrana kakovost Slovenije.

Proti krčenju časa za kmetijsko oddajo na RTV

Ob koncu seje so se člani odbora dotaknili še problematike prenove kmetijske oddaje na RTV Slovenija. Novi uredniki načrtujejo skrajšanje oddaje na 40 min (skupaj z reklamnimi oglasi). Vsaka oddaja bo pokrila vse regije in ne bo več ločenih oddaja za regije – kot je bilo do sedaj. Dogovorili so se, da se bodo predstavniki nevladnih kmetijskih organizacij oglasili k direktorju RTV in izrazili svoje nasprotovanje novemu konceptu oddaje. (DM)

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!