Podaljšanje roka za prijavo na 11. javni razpis za podukrep 4.1

Podaljšanje roka za prijavo na 11. javni razpis za podukrep 4.1

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Hmeljarstvo, Oljkarstvo, Kmetijske podpore, Rastlinska pridelava, Gospodarjenje  | 
Vloge lahko oddate do predzadnjega julija.

Vloge lahko oddate do predzadnjega julija.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je sporočilo, da je podaljšalo rok za prijavo na 11. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Namesto do 29. maja 2019 je vloge mogoče oddati do 30. julija 2019. 

Ključne besede: razpisi, podnebne spremembe

Do podpore so upravičene naslednje vrste naložb:
-    nakup in postavitev mrež proti toči,
-    nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,
-    ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave, 
-    ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba. 

 

Več o razpisu

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!