Izdaja odločb za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Izdaja odločb za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Ekološko kmetijstvo, Kmetijske podpore, Trženje in promocija, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Izdaja odločb za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela z izdajo odločb za vloge, ki so prispele na 4. javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Izdanih je 106 pozitivnih odločb, s katerimi je mladim kmetom odobrenih 1,97 milijonov evrov.

Na 4. javni razpis za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2018 je do konca januarja 2019 prispelo 361 vlog, in sicer 247 za sklop A (zaposlitev upravičenca na kmetiji), 114 pa za sklop B (upravičenec ni zaposlen na kmetiji).

Agencija je izdala odločbe za sklop B: odobrila je 106 vlog v skupni vrednosti 1,97 milijonov evrov. Zaradi neizpolnjevanja pogojev javnega razpisa je bilo zavrnjenih 8 vlog. Izplačilo prvega obroka v višini 70 % odobrenih sredstev bo izvedeno v 30 dneh od izdaje odločbe.

Odločbe za sklop A bodo predvidoma izdane do konca julija 2019.

Nazaj

Prihajajoči dogodki