Novice

Izberite kategorijo:
RAZPISI: naložbe v kmetijska gospodarstva, pred...
Obvezna usposabljanja KOPOP, EK in DŽ - drobnic...
Obvestilo o začetku poročanja predelovalcev mle...
Poročilo CRP: Vrednotenje slovenske kmetijske p...
Obrazci za vodenje mesečnih poročil FADN za let...
Optimizacija pridelave hmelja
Slovensko kmetijstvo 2017 v številkah
Prebivalec Slovenije je v 2017 proizvedel povpr...

Lombergarjevi dnevi

Zbornica svetuje, Poljedelstvo, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, | 10. 12. 2018
Lombergarjevi dnevi
Svet KGZS o Skupni kmetijski politiki
Kmetovanje na vodovarstvenih območjih
Objavljen Pravilnik o ekološki pridelavi
Dobre prakse biodinamičnega kmetovanja
Dobre prakse ekološkega kmetovanja
Kako začeti z ekološkim kmetijstvom
Člani Sveta KGZS na 8. redni seji
Dodatne obdavčitve so nesprejemljive
Tudi vetrolom je huda naravna nesreča
Obveznosti vinogradnikov in vinarjev
RAZPIS: milijon evrov za spodbujanje novega sod...
Delavce v kmetijstvu se lahko zaposli tudi po pogodbi o začasnem ali občasnem delu
Kot vedno poleti primanjkuje slovenske solate
Preverite in uredite vrisane GERK-e
Podeželje prepuščeno zverem
Podeželje prepuščeno zverem
Manj ovir za kmete
Vsak tretji petek v novembru je posvečen tradicionalnemu slovenskemu zajtrku
Obseg OMD v Sloveniji bo tudi po reformi predvi...
Ponoven primer zavajajočega oglaševanja iz tujine
Tudi vetrolom je naravna nesreča
Namesto položnic podatki za plačilo po telefonu
Zelenjavna veriga o aktualnih temah
Mladim 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev...
Skupinska slika vseh letošnjih kandidatk za kmetico leta
16. oktober - svetovni dan hrane
Podpisniki kodeksa Obisk v naravi (Foto: Jure Pučnik)
Dan odprtih vrat rejcev drobnice
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je članom UO predstavila prednostne naloge ministrstva v prihodnjih štirih letih. Pri tem računa tudi na tesno sodelovanje z zbornico.
Festival slovenskega sira - krona slovenskemu s...
Razkritje podatkov o pavšalnem nadomestilu...
Kmetije bodo lahko ponujale tudi (celo)dnevno v...
Za podjetno Slovenijo
Nabiranje gob naj bo po pameti in zakonu
Avtor: https://www.freepik.com/
Avtor: www.freepik.com
Avtor: www.freepik.com
Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in g...
Pravno varstvo kupcev in potrošnikov
Vpis v zemljiško knjigo
Obdavčitev prenosa lastništva na nepremičnini
Vzorec darilne pogodbe (opomba: podatki niso pravi)
Izročilna pogodba - Kako prenesti kmetijo na de...
Občinske ceste na zasebnih zemljiščih
Spreminjanje meje parcele
Ureditev meje
Zaradi zamude pri pošiljanju prestavljen rok za plačilo prispevkov
Na novinarski konferenci so spregovorili (od leve): mag. Janez Polanc, Miha Koprivnikar, Cvetko Zupančič, Borut Mlakar, Jure Meglič in Dušan Petek.
Sektor prašičereje vstopil v shemo Izbrana kako...
Hranilna vrednost živil (HV)
Sodna ustanovitev služnosti za dostop do neprem...
Priposestvovanje
Ko soglasja o odkupu zemljišča ni mogoče doseči
Solastnina in delitev solastnine.
Stvarna služnost
O ozelenitvi njivskih površin na delavnici
Prireja kravjega mleka
Kljub dežju je bilo vzdušje na Podeželju v mestu sproščeno
Pazite na afriško prašičjo kugo
APK že v Bolgariji, kdaj bo v Sloveniji?
NPK  možno pridobiti pred zaprtjem  razpisa
Pogodbe, sklenjene na daljavo
Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)
Šolska shema za sadje, zelenjavo ter mleko in m...
Strateški načrt promocije kmetijskih in živilsk...
Na okrogli mizi se je predstavila tudi kandidatka za kmetijsko ministrico dr. Aleksandra Pivec
Prejemniki priznanj za vzorčne kmetije in vzrejna središča
Podpisniki sporazuma o prašičereji
Pomen nove SKP za slovensko kmetijstvo in mlade...
Zlato priznanje prejelo posestvo Steyer
Razstava in ocenjevanje govedi
Za sožitje med generacijami
Služnost v javno korist
Začasno in občasno delo v kmetijstvu
Obvezno odstranjevanje ambrozije
Prost prehod čez kmetijska in gozdna zemljišča
Dedovanje zaščitenih kmetij
Oblike zaposlitve oziroma najema delovne sile n...
Za učinkovito koriščenje PVP za zelenjadnice nu...
Predstavitev zakonodajnih predlogov za SKP po l...
SKP po letu 2020: zmanjšanje sredstev bo ogrozi...
Sodelovanje in povezovanje kmetov ter kmetijski...
Globalizacija pri hrani je prej ovira kot prednost
Javni razpis za ukrep Akvakultura
O zagatah pri varstvu pred boleznimi in škodlji...
KGZS ne pristaja na znižanje sredstev za kmetij...
Višjo silo treba sporočiti v 15 dneh
Zahteve za proizvodno vezana plačila za zelenja...
Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka
Pogodba o preužitku
Sprejeta nova pravila Evropske unije
Spremembe pri dopolnilnih dejavnostih
Problem podlubnikov, divjadi in zveri
Predstavitev projekta Life Natura Viva
Izzivi pred novo žetvijo pšenice
Ukrep 112 - poročanje o doseganju ciljev
Na novinarski konferenci so sodelovali (od leve): podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije Roman Žveglič, predsednik KGZS Cvetko Zupančič,Marjan Hren, predsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije, ter Stane Bergant, predsednik Društva lastnikov gozdov Gore
KGZS sodeluje v projektu Life Naturaviva
Na tokratnem Podeželju v mestu so se predstavile Dobrote slovenskih kmetij
RAZPIS: ukrep 4.2: naložbe v predelavo in tržen...
Člani SO so med drugim sprejeli sklep v katerem pozivajo pristojno ministrstvo, da v okviru nove finančne perspektive SKP po letu 2020, nameni sredstva tudi izpostavljenim panogam, kamor po mnenju članov odbora, spada tudi drobnica.
Pri reševanju težav kmetov, ki kmetujejo na VVO, ni bilo po letu 2015 nobenega napredka zaradi neodzivnosti MKGP in MOP.
Nova gradiva za usposabljanja za KOPOP

Pravica do kmetovanja

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Stališča in pripombe | 10. 05. 2018
Kakovostnih in zanesljivih pridelkov ter gospodarne pridelave hrane si ni mogoče zamisliti brez sodobnega varstva rastlin.
Priprave na Dobrote slovenskih kmetij tik pred...
Razpisi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do obvestila o zaprtju javnega razpisa na spletnem mestu MKGP. Vloge se bodo odpirale enkrat na mesec.
Za priznanje zmanjšanja oziroma odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je na pristojni finančni urad potrebno vložiti zahtevek za zmanjšanje oziroma odpis prispevkov, in sicer v roku 15 dni od nastanka škode.
Pogodba o dosmrtnem preživljanju
Priprave na 29. državno razstavo Dobrote sloven...
Odbor se je seznanil s protokolom za boljše počutje perutnine (Welfare QA protocol for polutry) in tehnološkimi rešitvami za izboljšavo reje.
Na Podeželju v mestu so prodajali tudi kočevski med
Današnje Podeželje v mestu v znamenju turističn...
Za vsa vprašanja je na voljo tudi LIFE ekipa Ministrstva za okolje in prostor na naslovu life.mop@gov.si. Razpis bo predstavljen na podrobni delavnici, ki bo potekala 23. 5. na Gozdarskem inštitutu Slovenije.
Posvet sta organizirala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Državni svet.

Nazaj na konja!

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zaposlitev in sociala | 17. 04. 2018
Metka Demšar Goljevšček
Člani odbora so izrazili zaskrbljenost v zvezi s proizvodno vezanimi plačili za zelenjadnice (PVP), saj ugotavljajo, da ukrep za pridelovalce zelenjave ni stimulativen.
Ne, hvala, imam svojo vrečko!
Tudi vaša kmetija lahko dobi priznanje S kmetije za vas
Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so investicije v tehnološke posodobitve črpališča ter dovodnega omrežja namakalnih sistemov vključno z ureditvijo vodnega vira
Predlog s strani ribogojcev je tudi izvajanje promocije ribjih izdelkov, zato so se dogovorili, da bodo imeli v okviru sejma AGRA na razstavnem prostoru KGZS stojnico
Kdo bo letošnji zmagovalec kviza
Za obnovo vinogradov je treba spoštovati določena pravila in pogoje
Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom
Kmetje se sicer za pomoč v vezi POPSV lahko obrnete na krajevne urade FURS.
Posebno mesto pri uporabi FFS ima skrb za čebele in druge neciljne organizme, ki so izpostavljeni FFS z nabiranjem nektarja, cvetnega prahu in medene rose neposredno ob nanašanju FFS.
Zelenjavna veriga dobila novo vodstvo
Podeželje v mestu - velika noč v Ljubljani
Vrste kupcev so bile dolge pred vsemi stojnicami
Na voljo je nova brošura o odstranjevanju o tujerodnih invazivnih rastlin
Tudi letos se je na sejmu zbralo veliko ljudi
Na novinarski konferenci so med drugimi spregovorili (od leve): dosedanji predsednik ZTKS Venčeslav Tušar, novi predsednik Matija Vimpolšek in predsednik KGZS Cvetko Zupančič.
Odbor zahteva, da se zopet uvede proizvodno vezana plačilo za krave dojilje
Objavljen je terminski načrt javnih predstavitev letnih lovsko upravljavskih načrtov za leto 2018
Sredstvo je potrebno zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev uporabiti do najpozneje 14 dni pred cvetenjem jablan
Davčno potrjevanje računov
Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje
Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva po le...
Opozorilo vzorčnim kmetijam FADN
Garancije kot nova oblika podpor v PRP
Poročanje o doseganju ciljev za ukrepe PRP 2017
Prošnja za spremembo obveznosti
Dvojna škoda zaradi podlubnikov
Mladi kmetje so steber kmetijstva
FURS ugotovil napako pri izračunu
Na 11. seji članov upravnega odbora KGZS
Kmetje in lovci enotni: odvzem zveri je treba n...
Vključitev v socialna zavarovanja za kmete